INFORMACE O SCHVÁLENÝCH Plánech dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, Dyje a Odry

Plány dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu, Dyje a Odry

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/22/30/2016 ze dne 24. 6. 2016 schválilo „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu“, „Plán dílčího povodí Dyje“ a „Plán dílčího povodí Horní Odry“ pro území Olomouckého kraje.

„Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu“ (PDP Moravy) a „Plán dílčího povodí Dyje“ (PDP Dyje) jsou zpřístupněny v papírové podobě na Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno, na útvaru vodohospodářského plánování.

V elektronické podobě jsou zveřejněny spolu se schváleným „Národním plánem povodí Dunaje“ (NPP Dunaje) a „Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“ (PpZPR Dunaje) na internetových stránkách Povodí Moravy, s. p. na adrese: http://pop.pmo.cz/  (cesta: www.pmo.cz – horní roleta: Služby – Plánování v oblasti vod – II. plánovací období – Plány dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje – Schválené plány dílčích povodí 2015-2021).

 

„Plán dílčího povodí Horní Odry“ (PDP Odry) je zpřístupněný v papírové podobě na Povodí Odry, s. p. Ostrava, Varenská 49, 702 00 Ostrava.

V elektronické podobě je zveřejněn spolu se schváleným „Národním plánem povodí Odry“ (NPP Odry) a „Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ (PpZPR Odry) na internetových stránkách Povodí Odry, s. p. na adrese: http://pod.cz/ – levá roleta: Plán dílčího povodí Odry – ke stažení. V odkazech je pak zveřejněn i „Plán mezinárodní oblasti povodí Odry“, „Národní plán povodí Odry“ (NPP Odry) a „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“.

 

 


Poslední změna 09. 01. 2024 08:16:23