Veřejná doprava

Oddělení veřejné dopravy zajišťuje výkon státní správy dopravního úřadu v oblasti licenčního řízení k provozování linkové osobní dopravy a v oblasti schvalování jízdních řádů a jejich změn. Řeší objízdné trasy veřejné linkové dopravy v případě uzavírek a vykonává státní odborný dozor. Účastní se výkonu veřejnoprávní kontroly u příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje.

Organizováním a zajištěním komplexní dopravní obslužnosti byla od 1.1.2012 pověřena příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného Dopravního Systému Olomouckého kraje (KIDSOK, p.o.). Ta zabezpečuje rozvoj integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) a projednává připomínky k jízdním řádům. Dále s dopravci projednává rozsah dopravní obslužnosti a výši prokazatelné ztráty. Sleduje a vyhodnocuje ekonomiku dopravců. Od 1.1.2015 je také pověřena zajištěním výběrových a nabídkových řízení na drážní a autobusové dopravce a uzavíráním smluv o veřejných službách v přepravě cestujících.

 

Ke stažení

Soubor typu .pdfÚplné znění zrizovací listiny KIDSOK, p.o.(735,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 3 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(93,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 4 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(136,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 5 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(96,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDodatek č. 6 ke zřizovací listině KIDSOK, p.o.(499,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNařízení EP 181/2011(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfShrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě(236,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzprava-o-prosazovani-narizeni-za-obdobi-2017-2018.pdf(66,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Alena Vašinková
vedoucí oddělení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 594 a.vasinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411
Ing. Ondřej Fiala
správní řízení na úseku veřejné linkové dopravy (licence, jízdní řády, objížďky a uzavírky) - oblast Olomoucka
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 587 o.fiala@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411
Ing. Marie Neugebauerová
správní řízení na úseku veřejné linkové dopravy (licence, jízdní řády, objížďky a uzavírky) - oblast Prostějovska a Přerovska
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 585 m.neugebauerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 14p, kancelář: 1411
Mgr. Kateřina Richterová
samospráva ve veřejné dopravě
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 600 k.richterova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 14.p, kancelář: 1411
Mgr. Elena Zehnalová
správní řízení na úseku veřejné linkové dopravy (licence, jízdní řády, objížďky a uzavírky) - oblast Šumperska a Jesenicka
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 313 e.zehnalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 14.p, kancelář: 1411


Poslední změna 04. 01. 2019 08:28:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje