Připomínky a stížnosti

Připomínky a stížnosti k veřejné dopravě na území Olomouckého kraje lze uplatnit:

  • k provozu dopravce České dráhy, a.s.(vlaky kategorie EC, IC, SC) mohou cestující uplatnit přímo prostřednictvím "On-line formuláře" umístěného na stránkách http://www.cd.cz, v pravém sloupci obrazovky "Zákaznická podpora" a vybrat "kontaktní formulář" nebo na tel. čísle: 840 112 113

  • k jízdním řádům veřejné linkové a drážní osobní dopravy je možné upltanit u Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o.  (KIDSOK) takto:

  1. zaslat elektronicky na kidsok@kidsok.cz nebo

  2. písemně na adresu Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc nebo

  3. telefonicky - kontakty na KIDSOK zde  http://kidsok.cz/kontaktni-informace/

 


Poslední změna 23. 09. 2015 13:00:58

© Krajský úřad Olomouckého kraje