Usnesení z 09. zasedání ZOK konaného dne 11-04-2022

Zápis a přehled jmenovitého hlasování o jednotlivých usneseních z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 11. 4. 2022 naleznete zde.

Podkladové materiály z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 11. 4. 2022 jsou k dispozici zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 9. zasedání ZOK konaného dne 11-04-2022(668,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_3_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Aktuální seznam DPOK 2022-úpravy pro .pdf(465,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_8_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 01 -seznam_vyřaz_strono_žadatelů_DT_č_13.pdf(245,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_8_2022_bod_3_usnesení_příloha č. 02 -seznam_žadatelů_DT_č_13_02_1.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_9_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 01 -seznam_žadatelů_DT_č_13_02_2.pdf(665 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Dodatek_č_1_Olomouc.pdf(278,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_10_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 Dodatek_č_1_Sušice.pdf(278,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_11_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Individuální dotace (přehledová tab.pdf(944,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_12_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-04 OE RZ na vědomí ZOK 11.4.2022_9.1.pdf(982,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_12_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 05-06 OE RZ ke schválení ZOK 11.4.2022_9.pdf(621,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_13_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 OE RZ na vědomí ZOK 11.4.2022_9.1.1.D.pdf(813,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_13_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 OE RZ ke schválení ZOK 11.4.2022_9.1..pdf(616,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - Rozdělení části použitelného zůstatk.pdf(366,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_18_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 - seznam vlastníků a pozemků-budoucí .pdf(229,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_22_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - podmínky převodu pozemku.pdf(205,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_22_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - základní náležitosti smlouvy o bezú.pdf(196 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_25_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-DP 09_01-vyhodnocení-poskytnutí dotace.pdf(873,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_26_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-DP bezpečnost-vyhodnocení-poskytnutí d.pdf(814,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_27_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-DP DDH-vyhodnocení-poskytnutí-náhradní.pdf(753,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_28_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatek Mikroregion Hranicko-ODSH-Z-11.pdf(280,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_29_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1-smlouva SFDI-smlouva-ODSH-Z-11-04-2022.pdf(3,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_30_2022_bod_1_usnesení-příloha č. 1-seznam akcí SFDI-ODSH-Z-11-04-2022.pdf(263,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_31_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Sml. o f. s. VYS-OSKPP-Z11-04-2022-p.pdf(614,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Smlouva o finanční spoluúčasti ZLK-O.pdf(620,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_33_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o spolupořadatelství Olomouc-.pdf(324,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_34_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního programu.pdf(997,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_34_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_34_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzorová v. s. na akci pro právnické o.pdf(634,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_34_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzorová v. s. na akci obcím, městysům.pdf(452,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_35_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním programu-p.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_36_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním programu-p.pdf(801,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_37_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním titulu 06_.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_38_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí dotace.pdf(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_39_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová žádost.pdf(656,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_39_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla DP PPK 2022.pdf(1012,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_40_2022_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí dotace.pdf(642,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_41_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí dotací.pdf(770,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_42_2022_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č.01-DT1-plná verze.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_42_2022_bod_1, 5, 6_Usnesení_příloha č.02-DT2-plná verze.pdf(871,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_42_2022_bod_1, 7, 8_Usnesení_příloha č.03-DT3-plná verze.pdf(785 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_44_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1-Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci s obc.pdf(279 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_45_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1-Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci s obc.pdf(277,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Výzva k zasílání návrhů na udělení .pdf(283,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 Formulář k nominaci za výjimečný poči.pdf(472,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 Formulář k nominaci za dlouhodobý pří.pdf(472,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 Formulář k nominaci za významný počin.pdf(475,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_47_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Výroční zpráva 2020 - 2021.pdf(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_48_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Seznam příjemců dotace na celoroční č.pdf(278,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_49_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01-dodatek č. 13 ke ZL Střední zdravotnic.pdf(277,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 2 ODŠ III-OŠM.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_51_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pověření SOHZ.pdf(348,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_52_2022_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01_Návrh_na_poskytnutí_dotací_z_rozp._OK.pdf(757 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Vzorová pravidla DP.pdf(903,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová žádost o dotaci.pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnikateli.pdf(499,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby_Vz.pdf(502 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vyřazené žádosti v 08_01_Dotačním pro.pdf(563,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_55_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu.pdf(813,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_55_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu.pdf(930,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_55_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 03-návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu.pdf(940,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_58_2022_bod_1_Usnesení_Příloha_č_01_Zpráva o plnění cílů SROK 2021.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_58_2022_bod_1_Usnesení_Příloha_č_02_Hodnocení plnění priorit SROK 2021.pdf(457,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_58_2022_bod_1_Usnesení_Příloha_č_03_Vlajkový projekt Lepší image OK.pdf(433,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_58_2022_bod_1_Usnesení_Příloha_č_04_Vlajkový projekt Restart Jesenicka a Š.pdf(441,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_58_2022_bod_1_Usnesení_Příloha_č_05_Vlajkové projekty SROK_Hodnocení_2021.pdf(503,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_58_2022_bod_2_Usnesení_Příloha_č_06_Vlajkové projekty SROK_Akční plán_2022.pdf(614,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. _1-Dotační program Kotlíkové dotace v Ol.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1a-Příloha č. 1-Vzor žádosti-OSR-R-04-04.pdf(842,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1b-Příloha č. 2-Vzor Smlouvy-OSR-R-04-04.pdf(474,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1c-Příloha č. 3-Vzor Čestného prohlášení.pdf(514,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1d-Příloha č. 4-Vzor Souhlasu s realizac.pdf(450 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1e-Příloha č. 5-Vzor plné moci-OSR-R-04-.pdf(779,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1f-Příloha č. 6-Vzor dokumentů k Vyúčtov.pdf(574,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1g-Příloha č. 7-Vzor zprávy o montáži-OS.pdf(446 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1h-Příloha č. 8-Vzor Dokladu o likvidaci.pdf(428,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1i-Příloha č. 9-Vzor dokladu o tech. kon.pdf(432,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_59_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1j-Příloha č. 10-Postup dokladování a vý.pdf(880,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_60_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Seznam vyřazených žadatelů pro nespln.pdf(289,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_60_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Seznam žadatelů v rámci DT 1-Podpora .pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_60_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Seznam žadatelů v rámci DT 2-Podpora .pdf(821,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_60_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Seznam žadatelů v rámci DT 3-Podpora .pdf(780,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_61_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Seznam žadatelů v rámci DT 2 - Podpor.pdf(736,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_62_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - DT 1 - Nadregionální akce cestovníh.pdf(794,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_62_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - DT 3 - Podpora rozvoje TIC.pdf(821,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_62_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - DT2 - Podpora rozvoje zahraničních .pdf(761,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_63_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - DT 4 - Podpora rozvoje cestovního r.pdf(703,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_64_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Individuální dotace.pdf(477,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_68_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č.01- Víceleté akce-OSKPP-Z11-04-2022-plná .pdf(773,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_69_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Přehled navržených dotací-Víceletá či.pdf(735,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_70_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 s SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s..pdf(280,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_71_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 s SK Sigma Olomouc, a.s.-pl.pdf(280,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_72_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 s obcí Rokytnice-plná verze.pdf(278,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_73_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 s FC Kralice na Hané, z. s..pdf(279,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_74_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-celkové pořadí -plná verze.pdf(275,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_75_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na poskytnutí dotace jednotli.pdf(753,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_75_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorový dodatek ke smlouvě.pdf(213,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_76_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Memorandum o spolupráci na příp. a re.pdf(299,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_77_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 2 k VS mezi OK a Agropo.pdf(281,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_78_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Evolut.pdf(281,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_79_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č.19 k ZL PO Středisko soci.pdf(203,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_80_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01-dodatek č. 16 ke ZL SŠ polygrafické Ol.pdf(296,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_80_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.02-dodatek č. 11 ke ZL Gymnázia Šternberk.pdf(294,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_80_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.03-dodatek č. 13 ke ZL Gymnázia, Olomouc,.pdf(295 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_80_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.04-dodatek č. 15 ke ZL Gymnázia, Olomouc-.pdf(296,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_80_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.05-dodatek č. 13 ke ZL SPŠ stavební, Lipn.pdf(296,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_80_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.06-dodatek č. 12 ke ZL DD a ŠJ, Hranice, .pdf(297,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_80_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.07-dodatek č. 11 ke ZL HŠ Vincenze Priess.pdf(294,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_9_80_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.08-dodatek č. 20 ke ZL SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zá.pdf(296,2 kB)stáhnout


Poslední změna 29. 04. 2022 07:19:23