Účetnictví příspěvkových organizací

Aktuální informace

13.02.2018 - Seznam konsolidovaných účetních jednotek - zveřejnění

21.12.2017 - Pokyny k mezitímním účetním závěrkám v roce 2018

21.12.2017 - Pokyny k roční účetní závěrce 2017

03.01.2016 - Adresy pro zasílání dat a přehled kontaktních pracovníků PO

Číselníky

Soubor typu .docxČíselník - zdroj a nástroj - 23.4.2013(21,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfÚčelové znaky MF ČR - 15. 2. 2018(823,7 kB)stáhnout

Výkaznictví

Soubor typu .docxSchvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS(21,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfTechnický manuál 9. 11. 2012(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .docxZjednodušený návod k registraci do CSÚIS(13,5 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxMetodická podpora pro registraci do CSÚIS(13,5 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfRozhraní pro komunikaci s automatem(35 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfUpozornění - inbox(56,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProblematika vykazovaných skutečností v PAP(779,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPodmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku státu - 9.11.2015(27,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků - 25.2.2016(257,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní konsolidace PO - 25.2.2016(130,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační křížové kontroly - (2. 3. 2016)(197,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - k problematice PAP - 1. 7. 2016(250,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika Křížových kontrol PAP a PKP pro rok 2017 (9. 1. 2017)(691,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 - Přehled vazeb KRK pro rok 2017 (9. 1. 2017)(58,7 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfInformace MF k zákonu č. 25/2017 Sb.(91,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika tvorby PAP s vyznačením změn - 2017 (9. 3. 2017)(523,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k Metodice tvorby PAP - 2017 - Partneři PAP(421,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační manuál s vyznačením změn - 2017(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 (Kraj XY, 31. 12. 20X1)(159 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 (Kraj XY, 31. 12. 20X2)(159,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 (Město X, 31. 12. 20X1)(164 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 (Město Y, 31. 12. 20X1)(166,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 (DSO Z, 31. 12. 20X1)(152,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 6 (Sledované a vysvětlované položky)(306,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 (Část II provotní)(150,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 (Část II následné)(134,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 9 (Část III)(420,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 10 (Část V)(498,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 11 (vyhláška č. 500/2002 Sb.)(337,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 12 (vyhláška č. 504/2002 Sb.)(244,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka ke KRK a PKZ - verze 1.0(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu xlsKontrolní vazby - PO (5. 2. 2018)(320 kB)stáhnout

Sběr dat od PO zřízených Olomouckým krajem

Soubor typu xlsPříloha č. 7 vyhlášky č. 410/2009 - Směrná účtová osnova(86 kB)XLS | PDF
Soubor typu pptxPOOK - zjištění z přezkumu(171,8 kB)PPTX | PDF
Soubor typu docxInformace - e-mailová adresa(14 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxNástroj a zdroj 2015(34 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfTextový formát věty 56Gg pro datové rozhraní dat(125,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxNávod - výstupy 56Gg - GINIS Express UCR(109,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxPříklady transferů pro p.o.(40,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfKonsolidační příručka pro externí uživatele - verze 1.0(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi ke sběru dat - 13. 9. 2016(283,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfORJ PO - 2017(148,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednotný účtový rozvrh pro rok 2017(438,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTermín pro sběr dat - prosinec 2017(503,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTermíny pro sběr dat v roce 2018(496,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfORJ PO - 2018(209,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVysvětlivky k výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů (12.2.2018)(174,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled změn roku 2018 proti roku 2017 (12. 2. 2018)(31,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2018 (12. 2. 2018)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2018(650,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčelové znaky MF ČR - 15. 2. 2018(823,7 kB)stáhnout

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .xlsMetodika tvorby PAP - Příloha b - Číselník - Partneři(63 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsMetodika tvorby PAP- Příloha a - Vazba na analytické účty(134,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docMetodika tvorby PAP(531,5 kB)DOC | PDF

Metodika

Soubor typu pdfKonsolidace - Informace o zpracování a vyhodnocení seznamů(129,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka - změny ČÚS č. 703 a č. 704 (22. 4. 2016)(290,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - vyhláška o inventarizaci (6. 3. 2017)(258 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 701 (6. 3. 2017)(205,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 708 (6. 3. 2017)(236,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 710 (6. 3. 2017)(229,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - k problematice konsolidace (21. 6. 2017)(464,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - PAP (4. 10. 2017)(420,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 709 (28.12.2017)(371,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGFŘ - stanovisko k DPH u školských organizací - 26.1.2018(116,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - zákon o účetnictví (5. 2. 2018)(560,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - vyhláška č. 4102009 Sb. (5. 2. 2018)(557,5 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu .pdfPřehled účetních jednotek - schvalující orgán(92,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚprava vyhlášky o FKSP (2016, 2017)(36,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. - rok 2017(457,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - Příloha 2a - rok 2017(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - Příloha 3a - rok 2017(327,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - Příloha 3b - rok 2017(142,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 220/2013 - rok 2017(137,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 270/2010 - rok 2017(118,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 Sb. - rok 2017(406,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 Sb. - Příloha č. 2 - rok 2017(445 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 Sb. - Příloha č. 3 - rok 2017(366,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 Sb. - Příloha č. 5 - rok 2017(161,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. - rok 2017(508,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 1 - rok 2017(410,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 2 - rok 2017(305,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 3 - rok 2017(170,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 4 - rok 2017(226,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 5 - rok 2017(454,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 6 - rok 2017(168,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 7 - rok 2017(234,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákony č. 23, 24 a 25/2017 Sb.(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon č. 250/2000 Sb. - úplné znění k 21. 2. 2017(242,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - 2017(154,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání úč. knih - 2017(161,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřevodový můstek 2017 (ČÚS č. 702)(275,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 703 - Transfery - 2017(179,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky - 2017(163,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 705 - Rezervy - 2017(145,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřaz. pohledávek - 2017(159,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 707 - Zásoby - 2017(166,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - 2017(489,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Příloha - 2017(790,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 709 - Vlastní zdroje - 2017(204,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 710 - Dlouh. nehmotný maj. a dlouh. hmotný maj. - 2017(197,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR č. 2/2017(262,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR č. 4/2017(191,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 272/2017 Sb. (sběr vybraných údajů-19.9.2017)(157,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřílohy č. 1-3 k vyhlášce č. 272/2017 Sb. (sběr vybraných údajů-19.9.2017)(24,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfMetodický pokyn k naplnění výkazu-vyhláška č. 272/2017 Sb.-19.9.2017(1011,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o účetnictví (4. 10. 2017)(767,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR 7/2017(162,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhlášky č. 396, 397, 398 (2017) - novely vyhlášek č. 312, č. 410 a č. 383 (2018)(451,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 220/2013 Sb. - 2018(137,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb. - 2018(281,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. - 2018(603,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(265,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(229,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(272,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(364,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(227,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(339,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. - 2018(668 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2a - vyhláška 383/2009 Sb. - 2018(437,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3a - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(629,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3b - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(201,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb. - 2018(585,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(629,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(440,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(440,4 kB)stáhnout

Archív


Poslední změna 13. 02. 2018 08:08:52

© Krajský úřad Olomouckého kraje