Příspěvek na péči

Příspěvek na péči - legislativa:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

Vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505

Formuláře MPSV ČR:
http://portal.mpsv.cz/forms
htpp://www.mpsv.cz


Poslední změna 02. 04. 2019 11:21:05