Protikorupční strategie Olomouckého kraje

Oznámení korupčního jednání zaměstnance Olomouckého kraje je možné podat prostřednictvím:

  • telefonní Protikorupční linky Olomouckého kraje 585 508 801

  • protikorupční emailové adresy korupce@olkraj.cz

  • poštovní adresy: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00 (obálka by měla být označena slovy PROTIKORUPČNÍ LINKA)

Materiály související s protikorupční politikou Olomouckého kraje a transparentností:

Soubor typu pdfProtikorupční manuál(349,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnocení protikorupční strategie za rok 2019(517,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnocení protikorupční strategie za rok 2018(533,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfhodnocení protikorupční strategie za rok 2017(490,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnocení protikorupční strategie za rok 2016(273,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProtikorupční strategie Olomouckého kraje(370,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnocení protikorupční strategie za rok 2015(258,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfEtický kodex zaměstnance Olomouckého kraje(149,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSměrnice Olomouckého kraje - Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje.pdf(366,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVnitřní předpis ke Směrnici Olomouckého kraje - Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje.pdf(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o střetu zájmů(905,2 kB)stáhnout

Kontakty

Marta Kolářová

asistentka vedoucí odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 801 m.kolarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 722


Poslední změna 11. 02. 2020 12:57:40