Protikorupční strategie Olomouckého kraje

Oznámení korupčního jednání zaměstnance Olomouckého kraje je možné podat prostřednictvím:

  • telefonní Protikorupční linky Olomouckého kraje 585 508 801

  • protikorupční emailové adresy korupce@kr-olomoucky.cz

  • poštovní adresy: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11 (obálka by měla být označena slovy PROTIKORUPČNÍ LINKA)

Materiály související s protikorupční politikou Olomouckého kraje a transparentností:

Soubor typu pdfProtikorupční manuál(349,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProtikorupční strategie Olomouckého kraje(370,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnocení protikorupční strategie za rok 2015(258,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnocení protikorupční strategie za rok 2016(273,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfEtický kodex zaměstnance Olomouckého kraje(149,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSměrnice Olomouckého kraje - Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje.pdf(473,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVnitřní předpis ke Směrnici Olomouckého kraje - Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje.pdf(1020,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o střetu zájmů(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZměna zákona o střetu zájmů od ledna 2017.pdf(242,6 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Kamila Navrátilová
vedoucí oddělení, tisková mluvčí
Odbor tajemníka hejtmana
oddělení mediální komunikace a marketingu
   585 508 880, 602 272 747        k.navratilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 915


Poslední změna 12. 07. 2016 15:17:11

© Krajský úřad Olomouckého kraje