Místní poplatky

Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině a očekáváným vysokým počtem uprchlíků do České republiky se předpokládá, že řada obcí bude mít zájem řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jejich vydaných obecně závazných vyhlášek, a to využitím institutu prominutí místního poplatku. 

Zákon o místních poplatcích v ustanovení § 16c vymezuje pojem „přihlášení fyzické osoby“. Tento pojem v sobě zahrnuje jak přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, tak ohlášení místa pobytu podle zákonů upravujících pobyt cizinců na území České republiky, azyl nebo dočasnou ochranu cizinců. Poplatková povinnost může fyzickým osobám přicházejícím z Ukrajiny vzniknout především 

  • u místního poplatku ze psů (§ 2 ZMP), 
  • poplatku z pobytu (§ 3 ZMP) a 
  • poplatků za komunální odpad (§ 10d ZMP).

V souladu s § 16b zákona o místních poplatcích může obecní úřad, jako správce poplatku, z úřední moci poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelných událostech. Za mimořádnou událost lze nepochybně považovat i příchod většího počtu uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. 

Pro potřeby obecních úřadů je přiložen k využití Vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

 

Soubor typu pdfMFČR Metodika popl. za zhodnocení st. pozemku.pdf(474,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMFČR Metodika k promíjení poplatku dle ZMP.pdf(287 kB)stáhnout
Soubor typu pdf2021 MVČR judikatura k OZV.pdf(384,7 kB)stáhnout
Soubor typu docx2021 MVČR vzor OZV.docx(33,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf2021 MVČR výklad k tvorbě OZV.pdf(253,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdf2021 MFČR stanovisko k výpočtu dílčího základu.pdf(51,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf2021 MFČR Metodicka pomucka - Mistni poplatky za komunalni odpad.pdf(338,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMFČR - Metodika k MP z pobytu.pdf(71,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMFČR - Stanovisko k podání stížnosti u MP za odkládní z nem. věci.pdf(77,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxSeminář 4. 11. 2021 - místní poplatky.docx(18 kB)stáhnout
Soubor typu pptx2021 novela ZMP.pptx(158,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptxMV ČR nová odpadová legislativa.pptx(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu docxSeminář pro obce 27. 10. 2022 otázky x odpovědi.docx(16,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŠkolení obcí - Kritéria posuzování předmětu kontroly - nedostatky.pdf(917,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdaňová exekuce 2022.pdf(884 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace-Platnost-a-ucinnost-OZV-o-MPKO.pdf(399,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSpolečné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023.pdf(755,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář pro obce OK - novela ZMP k 1. 1. 2024.pptx(146,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSeminář pro obce OK - Novela ZMP a vztah k insolvenčnímu řízení.pptx(142,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdf2024-01-04_Metodicka-pomucka-k-procesni-novele-zakona-o-mistnich-poplatcich.pdf(158 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKomunální ODPAD - stavby - I. 24.pdf(642 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Martina Kvapilová

místní poplatky
Odbor kontroly
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení
   585 508 536 m.kvapilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1509


Poslední změna 08. 03. 2022 13:47:17