Příspěvky, granty a dotace

Vítejte na stránce, která nabízí přehledné informace o možnostech čerpání příspěvků, grantů a dotací a to z různých zdrojů.

Oblasti podpory

 • Krajské příspěvky a dotace - 2015

  Příspěvky v oblasti sportu, příspěvky do 25 tisíc korun, Významné projekty, stipendia, Program obnovy venkova, Inovační vouchery a další

 • Krajské dotace a příspěvky - 2016

  Dotace poskytované z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2016, návratná finanční výpomoc z krajského rozpočtu, další finanční podpora v roce 2016.

 • Peníze z Evropské unie

  Globální granty OPVK, grantová schémata SROP, OPRLZ, Operační programy mezinárodní, nadnárodní, přeshraniční spolupráce, podnikání a inovace, databáze zpracovatelů projektů

 • Další zdroje

  Finanční mechanismy EHP a Norska, Program švýcarsko-české spolupráce

 • Mimořádné dotace

  Návratná finanční výpomoc, Individuální žádost


Poslední změna 05. 04. 2016 13:03:01

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU