Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Manuál k podávání žádostí v rámci OK služby - poskytovatel

Soubor typu pdfManuál pro podávání žádostí(2,2 MB)stáhnout

Manuály k podávání finančního vypořádání a přezkoumání výše vyrovnávací platby

Soubor typu pdfManuál - podávání vypořádání + VPmax v aplikaci KISSoS(857 kB)stáhnout
Soubor typu pdfManuál - podpis(209,6 kB)stáhnout

Manuály se týkají způsobu podávání finančního vypořádání a přezkoumání výše vyrovnávací platby, které jsou upraveny v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Obecné části a Podprogramu č. 1.

Krajský informační systém sociálních služeb naleznete na tomto linku.

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů

Soubor typu pdfÚplný výpis z ESM(320,2 kB)stáhnout

Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Soubor typu pdfPrůměrný roční přepočtený počet zaměstnanců(399,9 kB)stáhnout


Poslední změna 26. 07. 2022 08:54:46