Energetické hospodářství kraje

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
Zateplení budovy Střední průmyslové školy Olomouc
Fotovoltaická elektrárna OLU Paseka
Energie_2.jpg
Energie_3.jpeg
Energie_10.jpg

Kontakt

Ing. Michael Mader

Referent pro energetiku
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení energetiky
   585 508 355 m.mader@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1204

Ing. Veronika Baráková

referent pro energetický management
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení energetiky
   585 508 669 v.barakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1204


Poslední změna 10. 04. 2024 08:46:55