Systém energetického managementu dle normy ISO 50001

Systém managementu hospodaření s energií Olomouckého kraje byl v březnu 2024 podroben dozorovému auditu. Audit provedla nezávislá společnost Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, která konstatovala shodu systému s normou ISO 50001:2019. Metodickou pomoc při přípravě i v průběhu dozorového auditu poskytoval externě sjednaný energetický specialista. V souvislosti s dozorovým auditem byla vrcholovému vedení EnMS předložena Zpráva o plnění energetické politiky Olomouckého kraje za rok 2023. I v roce 2024 pokračuje proces interních auditů EnMS na příspěvkových organizacích Olomouckého kraje. Proces je nastavený od roku 2020, a jednou za 3 roky je prověřena každá příspěvková organizace interním auditem, kategorie A jsou prověřovány každoročně. V letošním roce bude provedeno celkem 47 interních auditů na příspěvkových organizacích. Audity provede sjednaný energetický specialista.

 

 

Soubor typu pdfEnergetická politika Olomouckého kraje 2021(2 MB)stáhnout

02.06.2020 - Olomoucký kraj ovládá energii jako jeden z mála v Česku

Olomoucké hejtmanství se stalo jednou z mála krajských samospráv, které se podařilo získat certifikát na systém managementu hospodaření s energií. Důležité osvědčení převzal v pondělí 1. června hejtman Ladislav Okleštěk přímo z rukou zástupce certifikační společnosti.

Olomoucký kraj ovládá energii jako jeden z mála v Česku


Poslední změna 06. 06. 2024 07:33:23