Vzdělávací činnost

Osvětová a vzdělávací činnost je významným průřezovým opatřením na podporu naplňování Akčního plánu aktualizované Územní energetické koncepce Olomouckého kraje.  Tyto aktivity jsou realizovány průběžně, obsahová náplň aktivit je plánovaná s výhledem na 2 roky a zpřesnění konkrétních témat je prováděno v návrhu každoročního plánu aktivit kraje v oblasti energetiky. 

Úkolem osvětových činností a vzdělávání je zvýšení informovanosti a motivace veřejného sektoru, soukromého sektoru, jakož i všech obyvatel Olomouckého kraje k provádění energeticky úsporných opatření.

Kontakty

Ing. Roman Melo

energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327 r.melo@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 17. 08. 2022 14:19:08