Informace k novele zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

12. 12. 2022

Dne 7. prosince 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dne 6. ledna 2023.

Více informací o novele naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Ochrana spotřebitele: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/informace-pro-spotrebitele/novela-zakona-o-ochrane-spotrebitele-a-obcanskeho-zakoniku--271440/


Poslední změna 12. 12. 2022 16:31:19