Informace k Datovým schránkám

02. 11. 2022

Na základě změny zákona č. 300/20008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, dojde od 1.1.2023 ke zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, a dosud datovou schránku nemají. Zřízení bude provedeno automaticky a bude probíhat postupně od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. S případnými dotazy k problematice zřizování datových schránek se můžete obrátit na Infolinku datových stránek a to v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00 hodin. Telefonní číslo Infolinky je 954 200 200.

Více o datových schránkách se dozvíte na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx nebo na adrese www.mojedatovaschranka.cz


Poslední změna 02. 11. 2022 10:33:58