Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje

Rada Olomouckého kraje schválila dne 2. 3. 2006 usnesením č. UR/31/48/2006

V roce 2015 byly zahájeny práce na aktualizaci UEK Olomouckého kraje. Současně s UEK bude aktualizován i Akční plán. Předpokládaný termín dokončení aktualizace je k 31.12.2016.

Akční plán Územní energetické koncepce Olomouckého kraje

Soubor typu .pdfTitulní strana(327,4 kB)stáhnout
Soubor typu .docAkční plán - publikace(881 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříloha č. 1 Programy dle Krajského úřadu(60,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 Metodická příručka(350,6 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Roman Melo

energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327 r.melo@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 17. 12. 2015 15:37:34