Rozpočty Olomouckého kraje z minulých let

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2022

Soubor typu pdfRozpočet OK 2022 - usnesení.pdf(310,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2022 - DZ.pdf(409,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 01) - Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácená verze.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 02) - Příjmy.pdf(968,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03a) - Výdaje.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03b) - Dotační tituly.pdf(1006,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03c) - PO - bez transf.podilu.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03d) - Fond sociálních potřeb.pdf(321,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 03e) - Fond - voda.pdf(375,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 04) - Financování.pdf(418,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05) - Rekapitulace.pdf(477,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05a) - Rozpracované opravy.pdf(558,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05b) - Rozpracované investice.pdf(789,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05c) - Nové opravy.pdf(441,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05d) - Nové investice.pdf(780,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05e) - Nákupy.pdf(329,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05f) - Projekty - neinvestiční.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 05g) - Projekty - investiční.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 06) - Očekávané plnění k 31. 12. 2021.pdf(655,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 07) - Závazné ukazatele.pdf(711,2 kB)stáhnout

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2021

Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - usnesení.pdf(310,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - důvodová zpráva.pdf(407,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 01) Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácená verze.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 02) Příjmy.pdf(969,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 03a) Výdaje odborů.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 03b) Dotační tituly.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 03c) PO.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 03d) Fond sociálních potřeb.pdf(323,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 03e) Fond - voda.pdf(373,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 04) Financování.pdf(423,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 05) Investice OK.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 06) Očekávané plnění k 31. 12. 2020.pdf(655,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2021 - 07) Závazné ukazatele.pdf(712,9 kB)stáhnout

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2020

Soubor typu pdfusneseni.pdf(314,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-duvodova-zprava.pdf(367,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-01-bilance.pdf(680,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-02-prijmy.pdf(961,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-03a-vydaje-odboru.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-03b-dotacni-tituly.pdf(956,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-03c-po.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-03d-fond-socialnich-potreb.pdf(324,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-03e-fond-voda.pdf(373,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-04-financovani.pdf(423,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-05-investice.pdf(286,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-05a-rozpracovane-investice-z-rozpoctu.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-05b-projekty-z-dotace.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-06-ocekavane-plneni-k-31-12-2019.pdf(656,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2020-07-zavazne-ukazatele.pdf(715,4 kB)stáhnout

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2019

Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-usneseni.pdf(214,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-duvodova-zprava.pdf(367,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-01-bilance.pdf(684,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-02-prijmy.pdf(946,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-03a-vydaje-odboru.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-03b-dotacni-tituly.pdf(953,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-03c-po.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-03d-fond-socialnich-potreb.pdf(323,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-03e-fond-voda.pdf(376,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-04-financovani.pdf(424,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-05-investice.pdf(294,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-05a-rozpracovane-investice-z-rozpoctu.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-05b-projekty-z-dotace.pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-05c-nove-opravy-a-investice-z-rozpoctu.pdf(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-05d-nove-nakupy-po.pdf(789,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-06-ocekavane-plneni-k-31-12-2018.pdf(655 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2019-07-zavazne-ukazatele.pdf(712,3 kB)stáhnout

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2018

Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-usneseni.pdf(219,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-duvodova-zprava.pdf(282,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-01-bilance.pdf(609,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-02-prijmy.pdf(653,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-03a-vydaje-odboru.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-03b-dotacni-tituly.pdf(587,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-03c-po.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-03d-socialni-fond.pdf(288,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-03e-fond-voda.pdf(351,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-04-financovani.pdf(390,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-05-investice.pdf(266,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-05a-rozpracovane-investice-z-rozpoctu.pdf(736,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-05b-projekty-z-dotace.pdf(954,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-05c-nove-investice-z-rozpoctu.pdf(975,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-06-ocekavane-plneni-k-31-12-2017.pdf(507,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2018-07-zavazne-ukazatele.pdf(581,1 kB)stáhnout

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017

Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-duvodova-zprava.pdf(307,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-01-bilance.pdf(605,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-02-prijmy.pdf(674,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-03a-vydaje-odboru.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-03b-dotacni-tituly.pdf(627 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-03c-po.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-03d-socialni-fond.pdf(287,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-03e-fond-voda.pdf(277,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-03f-evropske-programy.pdf(629,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-04-financovani.pdf(393,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-05-investice.pdf(264,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-05a-rozpracovane-opravy-a-investice-z-rozpoctu-ok.pdf(741,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-05b-projekty-z-dotace.pdf(859,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-05c-rezerva-na-investice.pdf(375,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfrozpocet-ok-2017-06-zavazne-ukazatele.pdf(584,7 kB)stáhnout

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2016

Soubor typu pdfusneseni.pdf(143,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-duvodova-zprava.pdf(282 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-01-bilance.pdf(459,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-02-prijmy.pdf(803,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-03a-vydaje-odboru.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-03b-po.pdf(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-03c-socialni-fond.pdf(215,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-03d-fond-voda.pdf(193,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-03e-evropske-programy.pdf(547,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-03f-splatky-uveru.pdf(270,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-04-dotacni-tituly.pdf(404,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-05-financovani-investicnich-akci-rekapitulace.pdf(260,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-05a-rozpracovane-investice.pdf(668,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-05b-investice-hrazene-z-najemneho-smn-a-s.pdf(220,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-05c-nove-investice.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-06-prehled-uveru-a-pujcek-olomouckeho-kraje.pdf(227,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5-rozpocet-ok-2016-07-zavazne-ukazatele.pdf(581,9 kB)stáhnout

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2015

Soubor typu docx6-rozpocet-ok-2015-usneseni.docx(23,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu doc6-rozpocet-ok-2015-duvodova-zprava-zok-12-12-2014.doc(91 kB)DOC | PDF
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-01-bilance.xlsx(31,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-02-prijmy.xlsx(102,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-03a-vydaje-odboru.xlsx(247,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-3b-po.xlsx(250,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-3c-socialni-fond.xlsx(14 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-3d-fond-voda.xlsx(12,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-3e-evropske-programy.xlsx(48 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-3f-splatky-uveru.xlsx(12,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-04-dotacni-tituly.xlsx(54,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-05-navrh-prima-podpora-vyznamne-vyznamnosti.xlsx(45,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-6-rozpracovane-investice-2015.xlsx(251,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-7-seznam-5-az-12-alokace.xlsx(54,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-8-nove-investice-odbory.xlsx(148,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-9-nove-investice.xlsx(13 kB)stáhnout
Soubor typu xlsx6-rozpocet-ok-2015-10-po-zavazne-ukazatele.xlsx(54,9 kB)stáhnout
Soubor typu docx6-rozpocet-ok-2015-priloha-c-11a-pravidla-vyznamne-projekty.docx(33,8 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docx6-rozpocet-ok-2015-priloha-c-11b-zadost-na-vp.docx(23,6 kB)DOCX | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje pro rok 2014

Soubor typu .docx6. - Rozpočet OK 2014 - usnesení(23,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .doc6.- Rozpočet OK 2014 - důvodová zpráva-ROK 14.11.2013(97 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 1) Bilance(33,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 2) Příjmy(104,8 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 3a) výdaje odborů(218,8 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 3b) PO(251,2 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 3c) sociální fond(14,6 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 3d) fond - voda(13,1 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 3e) Evropské programy(43,4 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 3f) splátky úvěrů(12,9 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 4) Investiční akce 2014 - souhrn(234,1 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 4a) Investiční akce 2014 - 11. alokace(230,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 4b) Investiční akce 2014 - nad rámec 11. alokace(245,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 4c) Investiční akce 2014 - rozpracované investice 2014(225,3 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 4d) Investiční akce 2014 - nové investice 2014 nájemné(112,2 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 5) Přímá podpora(39,4 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2014 - 6) dotační tituly(52,8 kB)stáhnout
Soubor typu .xls6. - Rozpočet OK 2014 - 7) Přehledy úvěrů(41,5 kB)stáhnout
Soubor typu .docx6.- Rozpočet OK 2014 -Příloha 8a) PRAVIDLA VÝZNAMNÉ PROJEKTY(34 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docx6. - Rozpočet OK 2014 - Příloha č. 8b) žádost na VP(23,5 kB)DOCX | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje pro rok 2013

Soubor typu .docx6. - Rozpočet OK 2013 - návrh na usnesení(23,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .doc6. - Rozpočet OK 2013 - důvodová zpráva(87 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 1) Bilance - OE - Z -21.12.2012(27,2 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 2) Příjmy - OE - Z - 21.12.2012(82,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 3a) výdaje odborů - OE - Z - 21.12.2012(189,5 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 3b) PO - OE - Z - 21.12.2012(84,8 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 3c) sociální fond - OE - Z - 21.12.2012(14 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 3d) fond - voda - OE - Z - 21.12.2012(12,2 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 3e) Evropské programy - OE - Z - 21.12.2012(57,7 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 3f) Splátky úvěrů - OE - Z - 21.12.2012(12,1 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 4a) - Investice pro rok 2013 - OE - Z - 21.12.2012(245,9 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 4b) - Investice pro rok 2013 - OE - Z - 21.12.2012(101,9 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 5) Přímá podpora - OE - Z - 21.12.2012(22,9 kB)stáhnout
Soubor typu .doc6. - Rozpočet OK 2013 - 6a) Pravidla VP - OE - Z - 21.12.2012(52,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc6. - Rozpočet OK 2013 - 6b) žádost na VP - OE - Z - 21.12.2012(36,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 7) dotační tituly - OE - Z - 21.12.2012(49,7 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2013 - 8) Propočet rozpočt. určení daní pro obce - OE - Z - 21.12.2012(42,3 kB)stáhnout

Rozpočet Olomouckého kraje pro rok 2012

Soubor typu .docx6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh na usnesení(33 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .doc6. - Rozpočet OK 2012 - důvodová zpráva(74 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 1) bilance(33,8 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 2) Příjmy(82,5 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 3a) Výdaje odborů(213,2 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 3b)PO(229,6 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 3c) Sociální fond(15,4 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 3d) Fond - voda(13,2 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 3e) Evropské programy(58,7 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 3f) Splátka úvěrů(22,4 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 4a) Rozpracované investice 30.11.2011(202,5 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 4b) Nové investice 30.11.2011(241,5 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 5) Přímá podpora OK(23,1 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .doc6. - Rozpočet OK 2012 - 6a) (Pravidla VP)(53 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc6. - Rozpočet OK 2012 - 6b) Žádost na VP(37 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 7) dotační titluy 2009 - 2012-1(45,7 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsx6. - Rozpočet OK 2012 - 8) projekty(155,2 kB)XLSX | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje pro rok 2011

Soubor typu .doc8. návrh na usnesení doc(71,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc8.- Rozpočet OK 2011- důvodová zpráva(70,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 1) Bilance(43 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 2) Příjmy(155,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 3a) Výdaje (odbory)(607 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 3b) PO(965 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 3c) Sociální fond(28,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 3d) Fond-voda(24,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 3e) Evropské projekty(295,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 3f) Splátka úvěrů(45,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 4a) Rozpracované investice(380 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 4b) Nové investice a opravy(440,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 5) Přímá podpora OK(51 kB)XLS | PDF
Soubor typu .doc8.- Rozpočet OK 2011 - 6a) Pravidla(53 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc8.- Rozpočet OK 2011 - 6b) Žádost(39,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc8.- Rozpočet OK 2011 - 6c) De minimis(43 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 7) Dotační tituly 2007 - 2011(79 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls8.- Rozpočet OK 2011 - 8) Rozpracované projekty spolufinancované z EU(87 kB)XLS | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2010

Soubor typu .docnávrh rozpočtu(67 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls1 bilance(41,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls2 Příjmy(93 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3a Výdaje odbory(671,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3b Příspěvkové organizace(544 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3c Sociální fond(28 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3d Fond voda(24,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3e Evropské programy(140 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3f Splátka úvěrů(52 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls4a Rozpracované investice(684 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls4b Nové investice(436 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Přímá podpora z rozpočtu OK(44 kB)XLS | PDF
Soubor typu .doc6a Pravidla pro čerpání významných projektů(51,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc6b Žádost na významné projekty(38 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc6c Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis(42,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc6 návrh usnesení(71 kB)DOC | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2009

Soubor typu .docNávrh rozpočtu(79,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docnávrh na usnesení(70,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls1 bilance(42 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls2 Příjmy(103 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3a Výdaje odbory(703,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3b Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem(1,1 MB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3c Sociální fond(26 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3d Fond voda(21,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3e Evropské programy(74,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3f ROP(27,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3g Rozpracované investice(383 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3h Splátka úvěrů(18 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3i Zůstatek pro další použití(19 kB)XLS | PDF
Soubor typu .doc4 smlouva o kontokorentním úvěru(1 MB)DOC | PDF
Soubor typu .doc5a Pravidla pro čerpání Významný projektů OK pro rok 2009(51 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc5b Žádost o Významné projekty OK na rok 2009(37 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc5c Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis(46,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls6 Nové investice(347,5 kB)XLS | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2008

Soubor typu .docdůvodová zpráva(96,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docusnesení(103 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls1 bilance(45 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls2 Příjmy(124,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls2 1 Evropské programy Příjmy(107 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3a Výdaje odbory(561 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3b Příspěvkové organizace(868,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3c Sociální fond(26,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3d Fond voda(22,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3e Evropské programy 2008 Výdaje(138,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3f ROP(24 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3g koncepce a projekty(19 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3h regionální rada(19,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3i Celkové investice(29 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3j Rozpracované investice(411 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3k 2008 Nové investice(364,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .doc4a Pravidla Významné projekty 2008(68,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc4b ŽÁDOST významné projetky 2008(40 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc4c Čestné prohlášení(45 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc5 smlouva kontokorent(130,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls6 Použití zůstatku(19,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 příloha investiční akce ve zdravotnictví(110,5 kB)XLS | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2007

Soubor typu .doc6 důvodová zpráva(88,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc6 usnesení(74 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.1 bilance(41 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.2 Příjmy(80 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.21 Příjmy(70,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.3a Výdaje odbory(472,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.3b Příspěvkové organizace(859 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.3c Sociální fond(20,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.3d Podzemní vody(21 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.3e Evropské programy(105 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.3f Přehled investic(24 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.3g EIB(39 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.3h Rozpracované investice(256,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls6 Příloha č.3i Nové investice(449,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .doc6 Příloha č.4a Pravidla Významné projekty 2007(66 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc6 Příloha č.4b ŽÁDOST významné projetky 2007(39,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc6 Příloha č.5 Použití zůstatku(33 kB)DOC | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2006

Soubor typu .docdůvodová zpráva(91,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docusnesení(71 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls1 Bilance(41 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls2a Příjmy(83 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls2b Příjmy IP a GS(57,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3a Výdaje odbory(745,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3b Příspěvkové organizace(628,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3c Sociální fond(17 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3d podzemní vody(17,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3e Výdaje IP a GS(96,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls3f Investice(17,5 kB)XLS | PDF

Investice a další rozvojové programy Olomouckého kraje na rok 2006

Soubor typu .doc73 Příloha č 23 ŽÁDOST významné projetky 2006(39,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls73 Přílohy č 121(707 kB)XLS | PDF
Soubor typu .doc73 důvodová zpráva Rozpočet Olomouckého kraje 2005 návrh investic OK a dalších rozvojových pr(88,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc73 Příloha č 23 Pravidla Významné projekty 2006(68 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc73 usnesení(64 kB)DOC | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2005

Soubor typu .docdůvodová zpráva(95,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č.1 bilance(42 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č.2 příjmy(89,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č.3a odbory(971 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č.3b příspěvkové organizace(584 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č.3c sociální fond(16,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č.3d podzemní vody(14,5 kB)XLS | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2004

Soubor typu .docNávrh rozpočtu - Důvodová zpráva(109,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 1 - bilance(40 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 2 - příjmy(148,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 3a) - odbory(389,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 3 b) - PO(426 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 3c) - SF(18,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 3d) - vládní návrh(17,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 3e) - rekapitulace(25 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č.3e) - 3 Investice(49 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 3e) - 1 Projekty(189 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č. 3e) - 2 koncepce(154,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č.3e) - 4 OPOK(56,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 4 - Pravidla pro Vyznamne projekty(51,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha č.5 - obce(79,5 kB)XLS | PDF

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2003

Soubor typu .rtfNávrh rozpočtu(137,9 kB)stáhnout
Soubor typu .rtfNávrh rozpočtu - Důvodová zpráva(138 kB)stáhnout
Soubor typu .docNávrh rozpočtu - Dodatek(55,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha 1 - Bilance příjmů a výdajů(19,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha 1 - OE(24 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha 2 - Příjmy(430 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha 3a) 3b)- Výdaje(358,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha 3c) - Organizace(262,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha 3d) - Investice(59 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha 3e) - Sociální fond(16,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xlsPříloha 4 - Obce(31,5 kB)XLS | PDF


Poslední změna 27. 12. 2022 14:11:25