Rozpočet Olomouckého kraje

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2024 byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/17/4/2023 ze dne 11. 12. 2023. Pracovní podklady k návrhu rozpočtu jsou k dispozici zde: https://www.olkraj.cz/zok/11-12-2023/004/Usneseni.html

 

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2024

Soubor typu pdfusnesení.pdf(286 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2024 - DZ.pdf(405,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 01) - Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácená verze.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 02) - Příjmy.pdf(951,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 03a) - Výdaje.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 03b) - Dotační tituly.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 03c) - PO - bez transf.podilu.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 03d) - Fond sociálních potřeb.pdf(324,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 03e) - Fond - voda.pdf(377 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 04) - Financování.pdf(422,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05) - Rekapitulace.pdf(554,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05a) - Rozpracované opravy.pdf(588,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05b) - Rozpracované investice.pdf(977,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05c) - Nové opravy.pdf(770,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05d) - Nové investice.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05e) - Nové nákupy.pdf(327,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05f) - Projekty - neinvestiční.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05g) - Projekty - investiční.pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 05h) - Energetika - investice i neinvestice.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 06) - Očekávané plnění k 31. 12. 2023.pdf(652,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUsnesení_příloha č. 07) - Závazné ukazatele úprava.pdf(685,1 kB)stáhnout

Rozpočty Olomouckého kraje z minulých let

Kontakty

Ing. Petra Vítková

vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
   585 508 503 p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 517


Poslední změna 03. 01. 2024 15:16:23