Evaluace střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 za rok 2022(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 za rok 2021(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSouhrnná Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020 za rok 2020(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva SPRSS 2018 - 2020 za rok 2019(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 za rok 2018(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSouhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 - 2017 za rok 2017(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu 2015 - 2017 za 2016(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 za rok 2015(1,1 MB)stáhnout

Podpora informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb v Olomouckém kraji a zlepšení prezentace sociálních služeb

Podpora informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb v Olomouckém kraji a zlepšení prezentace sociálních služeb je jedním z průřezových cílů strategického dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 – 2023.

Z jednotlivých opatření zaměřených na oblast informovanosti v oblasti sociálních služeb vyplývá především podpora vzájemného informačního toku mezi poskytovateli sociálních služeb a rozvoj systému informování občanů o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Plněním nastavených opatření k předcházení vzniku nepříznivé sociální situace a k řešení již vzniklých nepříznivých sociálních situací, mají občané Olomouckého kraje k dispozici okamžité a komplexní informace o sociálních službách prostřednictvím online fungujícího Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Obsahem Elektronického katalogu je odpovídající množství kvalitních a dostupných informací o sociálních službách zařazených do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, včetně map územní působnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Elektronickým katalogem je také zajištěna sebeprezentace poskytovatelů sociálních služeb v rámci větší dostupnosti informací o sociálních službách, nabídka bezplatné prezentace sociálních služeb a zvýšení informovanosti pracovníků obecních úřadů a veřejnosti.

Dalším z opatření zaměřeného na zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci je podpora řešení neustále vzrůstající problematiky předluženosti, která se prolíná všemi cílovými skupinami obyvatelstva. Včasné řešení problémů prostřednictvím odborně proškolených dluhových poradců, poskytovatelů sociálních služeb či sociálních pracovníků na obcích pomůže snížit výši dluhů, sociální propad a může zamezit ztrátě bydlení či rozpadu vztahů. Do velmi náročných životních situací se také dostávají osoby pečující o své blízké, proto je opatření na podporu pečujících osob zaměřeno na aktivity v oblasti vzdělávání, získávání informací či usnadnění života při péči o svého blízkého, prostřednictvím spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami. Jedním z opatření průřezových cílů je podpořena také oblast paliativní péče. Opatření směřuje ke kvalitně a odborně poskytovaným sociálním službám a k rozvoji informovanosti odborné a laické veřejnosti v této oblasti. Další oblast zasluhující si pozornost je oblast dobrovolnictví. Cílem podpory dobrovolnictví je větší zapojení občanů Olomouckého kraje v oblasti dobrovolnických aktivit s dopadem na sdílení zkušeností a dobré praxe a osvětu veřejnosti v oblasti dobrovolnictví. V neposlední řadě je uvedeným opatření vyjádřena podpora mezigeneračního a komunitního soužití s dopadem na kvalitní poskytování sociálních služeb v Olomouckého kraje prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

S ohledem na neustálý vývoj v oblasti sociálních služeb je informovanost veřejnosti prakticky nekončícím procesem. Veškeré informační aktivity jsou proto směřovány na všechny zúčastněné skupiny, tedy obce – zadavatele, poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i laickou veřejnost. K maximální možné podpoře informovanosti veřejnosti budou i  nadále prostřednictvím webových stránek Olomouckého kraje představovány příklady dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb a uveřejňovány veškeré aktuální informace, které se oblasti sociálních služeb týkají.

Příklady dobré praxe v sociálních službách

Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - SPOLU Olomouc(866,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklad dobré praxe - Společnost Podané ruce o.p.s.(194,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.(340,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Charita Šternberk(336,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Kontaktní centrum KAPPA-HELP (310 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. (241,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdf Příklady dobré praxe - Boétheia – společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek(549,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - SOS dětské vesničky(199,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSociální služby Šternberk p.o. - Dobrá praxe pečovatelské služby(237,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfELIM Hranice - příklad dobré praxe(193,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCharita Olomouc - Krizová pomoc(456,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Charita Olomouc - krizové centrum(231,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Společnost pro ranou péči(223,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Sociální služby pro seniory - chráněné bydlení(129,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Sociální služby pro seniory Olomouc - centrum denních služeb(165,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov pro seniory Tovačov(112,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov důchodců Libina(132,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Centrum sociálních služeb Prostějov(121,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady dobré praxe - SPOLU o.s., Olomouc(105,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady dobré praxe - Dětský klíč Šumperk, o.p.s.(113,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Jitro o.p.s(320,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAzylový dům pro matky/otce s dětmi v nouzi Dalov(178,9 kB)stáhnout

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám

Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku 0 – 7 let(390,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s poruchami autistického spektra(532,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s Hungtingtonovou chorobou(411 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním(525,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám rodin s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením(582,8 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 06. 2022 08:57:15