Archiv aktualit

24.06.2015 - Workshop představil projekty podpořené inovačními vouchery

Na workshopu, který proběhl dne 22. 6. 2015 v sídle Olomouckého kraje, prezentovali zástupci podnikatelských subjektů a vysokých škol své zkušenosti s využitím inovačních voucherů při řešení projektů.

27.04.2015 - Inovační vouchery podpořily spolupráci 46 podnikatelských subjektů s vysokými školami

V Olomouckém kraji je od srpna 2013 realizována druhá etapa projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Inovační voucher zde představuje finanční nástroj, který přispívá k podpoře rozvoje prvotní spolupráce podnikatelských subjektů s vybranými českými vědeckovýzkumnými (VaV) institucemi, a to částkou v rozmezí 60 000-149 999 Kč. Tato spolupráce spočívá v nákupu služeb od VaV instituce, které napomůžou zvýšit inovační potenciál podnikatelských subjektů.

12.03.2015 - Firmy se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji mohou žádat o JIC voucher

Máte firmu se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji? Vyberte si výzkumníky, nechte si od nich navrhnout řešení toho, co vás ve firmě pálí, a JIC vám výsledek proplatí až do výše 100 000 korun. 11. března 2015 byl totiž zahájen další ročník oblíbených JIC voucherů.

01.08.2014 - Čtvrtý ročník soutěže Nejlepší spolupráce roku vyhlášen

Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR a Česká inovace (ČIN) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR vyhlásilo čtvrtý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Projekt je realizován pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, za podpory agentury CzechInvest.

14.07.2014 - Úspěšní žadatelé o inovační vouchery si dnes převzali smlouvy

Smlouvy o spolupráci si dnes z rukou hejtmana Jiřího Rozbořila a jeho náměstka Pavla Šoltyse převzali zástupci firem z Olomouckého kraje, kteří uspěli v druhé etapě projektu inovačních voucherů.

18.06.2014 - Vouchery pomáhají firmám i univerzitám s inovacemi

Inovační vouchery a jejich využití v praxi byly tématem dnešního workshopu, který ve svém sídle pro zástupce vysokých škol, vědeckých institucí a firem zorganizoval Olomoucký kraj.

04.04.2014 - Kraj podpoří 51 inovačních voucherů

Olomoucký kraj a Regionální rada ROP Střední Morava finančně podpoří v rámci projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II. etapa“ celkem 51 podnikatelských subjektů z Olomouckého kraje. Podpora bude mít podobu takzvaných inovačních voucherů, jimiž firmy mohou platit za spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi, tj. vysokými školami. Seznam úspěšných žadatelů schválila ve čtvrtek 3. dubna Rada Olomouckého kraje.

03.02.2014 - Předloženo bylo 62 žádostí o inovační voucher

V Olomouckém kraji předložilo žádost o inovační voucher, v rámci projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II. etapa“, celkem 62 podnikatelských subjektů.

06.01.2014 - Příjem žádostí o inovační voucher se blíží

Olomoucký kraj s Řídícím orgánem ROP Střední Morava vyhlašuje dne 6. 1. 2014 Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher. Žádosti o inovační voucher budou přijímány od 20. ledna 2014 do 31. ledna 2014. Žádost o inovační voucher je třeba odevzdat jak elektronicky (viz níže), tak i v tištěné formě na Úřad Regionální Rady ROP Střední Morava (Jeremenkova 40b, Olomouc).

06.11.2013 - Seminář „Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II. etapa“

Vzhledem k úspěšnosti projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji nabízí i letos Olomoucký kraj za podpory ROP Střední Morava příležitost pro podnikatele z regionu. Projekt „Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II. etapa“ je zaměřen na rozvoj inovačního potenciálu firem v regionu prostřednictvím prvotní spolupráce s vysokoškolskými institucemi. Do 2. etapy projektu je zapojeno 8 vysokých škol z České republiky. Na spolupráci s nimi mohou podnikatelé získat dotaci až 149 tis. korun.

30.09.2013 - Vysoké školy mají zájem o spolupráci s podnikateli

Mimořádnou příležitost pro podnikatele z regionu opět nabízí Olomoucký kraj za podpory ROP Střední Morava v rámci projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji - II. etapa“.

23.08.2013 - Inovační vouchery v Olomouckém kraji jdou do 2. etapy

Druhou etapu pilotního projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ právě připravuje Olomoucký kraj. Pokračování aktivity zaměřené na podporu spolupráce podnikatelů s vysokými školami je opět financováno z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava a z rozpočtu Olomouckého kraje.