Čtvrtý ročník soutěže Nejlepší spolupráce roku vyhlášen

01. 08. 2014

Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR a Česká inovace (ČIN) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR vyhlásilo čtvrtý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Projekt je realizován pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, za podpory agentury CzechInvest.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány/ukončeny v období mezi 1. 6. 2013 až 30. 6. 2014. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 22. 8. 2014.

Celkový vítěz získá finanční prémii ve výši 100.000 Kč.

Bližší informace k projektu naleznete včetně elektronické přihlášky zde.


Poslední změna 01. 08. 2014 15:28:03