Inovační vouchery podpořily spolupráci 46 podnikatelských subjektů s vysokými školami

27. 04. 2015

V Olomouckém kraji je od srpna 2013 realizována druhá etapa projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Inovační voucher zde představuje finanční nástroj, který přispívá k podpoře rozvoje prvotní spolupráce podnikatelských subjektů s vybranými českými vědeckovýzkumnými (VaV) institucemi, a to částkou v rozmezí 60 000-149 999 Kč. Tato spolupráce spočívá v nákupu služeb od VaV instituce, které napomůžou zvýšit inovační potenciál podnikatelských subjektů.

V rámci řízení k předkládání žádostí o inovační voucher bylo evidováno 62 žádostí a po administrativní kontrole a hodnocení inovační voucher získalo 51 podnikatelských subjektů. Ty si ke spolupráci mohly vybrat pracoviště některé z vysokých škol zapojených do projektu: Vysokého učení technického v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Mendelovy univerzity v Brně, Moravské vysoké školy Olomouc, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V období od října 2014 do března 2015 pak 46 nositelů inovačních voucherů předložilo žádosti o proplacení inovačních voucherů, na jejichž základě jim bylo vyplaceno celkem 6,39 mil. Kč.

Financování projektu o celkovém objemu 6,67 mil. Kč je zajištěno 5 mil. Kč z Regionálního operačního programu Střední Morava a zbylých 1,67 mil. Kč vyčlenil ze svého rozpočtu Olomoucký kraj.

Soubor typu xlsxSeznam proplacených inovačních voucherů(31,9 kB)XLSX | PDF


Poslední změna 27. 04. 2015 10:54:01