13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návod pro řešení nejrůznějších životních situací (Portál veřejné správy České republiky).

Na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odbor správní, legislativní a Krajský živnostenský úřad, oddělení správních činností může žadatel mimo jiné:

  • získat výpis z CzechPOINTu včetně výpisu z rejstříku trestů
  • podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky
  • podat žádost o udělení státního občanství České republiky
  • učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb.
  • učinit prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb.
  • požádat o ověření shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu
  • požádat o vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy
  • nahlížet do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy
  • požádat o zprostředkování kontaktu
  • požádat o výdej údajů z evidence obyvatel

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Soubor typu pdfVčasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou(239,5 kB)stáhnout


Poslední změna 23. 03. 2018 13:04:03