13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návod pro řešení nejrůznějších životních situací (Portál veřejné správy České republiky).

Na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení správních činností může žadatel mimo jiné:

 • získat výpis z CzechPOINTu včetně výpisu z rejstříku trestů
 • podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky
 • podat žádost o udělení státního občanství České republiky
 • učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb.
 • učinit prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb.
 • požádat o ověření shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu
 • požádat o vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy
 • nahlížet do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy
 • požádat o zprostředkování kontaktu
 • požádat o ověření rodných, oddacích, úmrtních listů, dokladů o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství pro použití v cizině
 • požádat o výdej údajů z evidence obyvatel
 • požádat o výpis údajů z Registru obyvatel


Poslední změna 12. 01. 2022 16:08:22