Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanoví kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje se aktualizují každé čtyři roky, případně na základě návrhu oprávněného investora.

Aktualizace č. 3 ZÚR OK - DRUHÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

ZÚR OK ve znění aktualizace č. 2b (právní stav)

ZÚR OK ve znění aktualizace č. 2b (právní stav)      

ZÚR OK 2008

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 22. 2. 2008      

Informace o schválení a nabytí účinnosti

Soubor typu .pdfZÚR OK 2008 - výpis usnesení UZ 21-32-2008(208,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZÚR OK 2008 - nabytí účinnosti(213,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfA č. 1 ZÚR OK 2011 - výpis usnesení UZ-19-44-2011(204 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfA č. 1 ZÚR OK 2011 - nabytí účinnosti(211,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfA č. 2b ZÚR OK 2017 - výpis usnesení UZ-4-41-2017(610,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfA č. 2b ZÚR OK 2017 - nabytí účinnosti(438,8 kB)stáhnout

Kontakty

Ing.arch. Věra Malá
územní plánování - pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 344 v.mala@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1210
Ing.arch. Marta Dudková
územní plánování - pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 328 m.dudkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1210


Poslední změna 14. 11. 2018 10:10:27

© Krajský úřad Olomouckého kraje