Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaná 22. 4. 2011

Dokumentace Aktualizace č. 1 ZÚR OK v listinné podobě a dokladová část je uložena a je do ní možné nahlédnout u pořizovatele:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odboru strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánu a stavebního řádu
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Upozornění: Soubory dokumentace je možné prohlížet přímo v prohlížeči. Soubory větší velikosti (obecně nad 15 MB, zejména mapy a výkresy) však doporučujeme nejprve stáhnout do počítače a až poté otevřít pro prohlížení.


Poslední změna 03. 05. 2024 13:43:51