O Olomouckém kraji

Zobrazit verzi pro neslyšící
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně
Teplice nad Bečvou - lázeňský areál
Klepáčov

Pozvánka do Olomouckého kraje

Olomoucký kraj je místem dvou turistických regionů. Každý je jiný, ale každý má své osobité kouzlo. Je vhodným místem pro milovníky hor, cykloturistiky a historických, technických i přírodních památek. Nejvýznamnější z hlediska národopisného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město Olomouc. Nejvýznamnější památkou je zde sloup Nejsvětější Trojice, jež je zapsán na seznamu UNESCO. Pro milovníky historie jsou otevřeny brány hradů, zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se nabízí bohatá síť cyklotras či množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v několika vyhlášených lázeňských centrech.

 

Střední Morava „srdce a brány dokořán“

Úrodná oblast rozkládající se převážně podél řeky Moravy je půvabný kraj, nazývaný již od 16. století Haná. Vyznačuje se bohatými kulturními tradicemi a folklórem. Nejznámější jsou slavnosti v Prostějově a Tovačově, či Jízda králů v Doloplazech a Kojetíně. O životě Hanáků se můžete dozvědět více v Hanáckém skanzenu v Příkazech. Bohatou historii regionu rovněž dokládá množství hradů, zámků a zřícenin. Vždyť kdo by neznal pohádkový hrad Bouzov? Nové poznatky načerpáte také v muzeích či galeriích. Zpřístupněný Arcibiskupský palác, sbírky v Arcidiecézním muzeu, v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem nebo Vlastivědném muzeu v Olomouci jsou opravdovou raritou. Střední Morava je také protkána hustou sítí cyklotras, které vás zavedou do malebných měst a vesniček. Vodní radovánky nabízejí akvaparky, přírodní koupaliště i jízda na raftech. Region má ovšem tajemná a zajímavá místa také v podzemí, což dokazuje hned několik zpřístupněných jeskynních systémů. A protože po dni plném poznávání si každý zaslouží něco dobrého k snědku, ochutnejte jedinečné Olomoucké tvarůžky a zapijte je místním pivem. Večer se už jenom nechte hýčkat v jedněch z vyhlášených lázní a užívejte si tu pohodovou atmosféru.

Jeseníky s podhůřím „horský ráj v létě i v zimě“

Turistický region Jeseníky je horskou oblastí, pro kterou je typická čistá příroda a hluboké lesy. Romantiku hor podtrhují mechová jezírka, vysoká skaliska, mohutné vodopády a louky, které jsou v létě oázou klidu a v zimě slouží jako sjezdovky pro lyžování. Jeseníky jsou s turistikou spojovány již od 19. století, kdy zde začaly vyrůstat první horské chaty a rozhledny. Mimo krásné krajiny však můžete v Jeseníkách obdivovat také historické hodnoty. V muzeích v Jeseníku a Šumperku se seznámíte s historií čarodějnických procesů, o kousek dál se v Ruční papírně ve Velkých Losinách dozvíte, jak se vyráběl papír. A pokud pojedete do Zlatých Hor, můžete si dokonce vyzkoušet rýžování zlata. Naprostým technickým unikátem dnešní doby je Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, která byla v roce 2011 vyhlášena veřejným hlasováním největším divem Olomouckého kraje. Příznivé klima a prameny Priessnitzových léčebných lázní, či termální voda ve Velkých Losinách jistě poskytnou tu správnou regeneraci vašemu tělu.

Klikněte na obrázek pro stažení publikace.

Pokud plánujete výlet právě do Olomouckého kraje, využijte informací turistického portálu www.ok-tourism.cz.

Co Olomoucký kraj v průběhu roku připravuje pro veřejnost a organizuje naleznete ve výročních zprávách kraje zde.

Více publikací a map pro vás jsme připravili na krajském webu zde.

Na území Olomouckého kraje působí značka Haná – regionální produkt, Jeseníky – originální produkt a Moravská brána - regionální produkt. Příznivci tradičních produktů mohou svou oblíbenou pochutinu najít také pod značkou Regionální potravina Olomouckého kraje nebo Výrobek Olomouckého kraje. Se značkami se můžete setkat především na významných akcích Olomouckého kraje nebo na farmářských trzích.

Přehled významných firem v Olomouckém kraji naleznete zde.

Jak se dostanete do Olomouckého kraje a na Krajský úřad Olomouckého kraje naleznete zde.

Olomoucký kraj v číslech

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Celková výměra kraje 5 267 km2 tvoří 6,7 % z celkové rozlohy České republiky. Svou rozlohou se řadí k menším regionům, zaujímá osmé místo mezi 14 kraji v ČR. Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem, na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým.

Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd (1491 m n. m.). Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Územím kraje protéká řeka Morava, na jejíž hladině u Kojetína v okrese Přerov je nejníže položený bod kraje (190 m n. m.).

Zemědělská půda zaujímá v Olomouckém kraji 279 361 hektarů, tj. 53,0 % (v ČR 53,6 %) z celkové plochy kultur v kraji. Hojně zastoupená je i lesní půda (34,9 % z celkové výměry v kraji), především na severu kraje v okrese Jeseník (59,5 %) a v okrese Šumperk (48,5 %).

Počet obyvatel

Olomoucký kraj je s počtem 632 864 obyvatel (k 31. 12. 2023) sedmý nejlidnatější mezi 14 kraji v České republice, tj. 5,8 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

Počet obcí

Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 402 obcích, z nichž má 30 přiznaný statut města a 12 statut městyse. V městech bydlí 56,4 % obyvatel z celkového počtu osob Olomouckého kraje, v městysech 2,6 %. Statutárními městy jsou krajské město Olomouc a města Přerov a Prostějov.

Hustota osídlení

Průměrnou hustotou zalidnění 118,1 obyvatel/km2 se kraj řadí k průměrně lidnatým krajům České republiky. Hustota se ale v jednotlivých okresech značně liší – např. na Jesenicku je průměrně pouze 50,8 obyvatel/km2, na Šumpersku 90,1 obyvatel/km2, na Olomoucku 144,4 obyvatel/km2, na Prostějovsku 138,4 obyvatel/km2 a na Přerovsku 147,7 obyvatel/km2.

Struktura obyvatel

Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá průměru České republiky. Demografický vývoj Olomouckého kraje lze za uplynulých 20 let charakterizovat zvyšujícím se početním stavem poproduktivní složky obyvatelstva nad 65 let.

Dětí do 15 let žilo k 31. 12. 2012 v našem kraji přes 93 tisíc (93 440), což představovalo 14,7 % podíl z celkového počtu obyvatel kraje. Obyvatel ve věkové skupině 15- 64 let bylo 68,3 % a osob nad 65 let věku představovalo 17,1 % z celkového počtu.

Průměrný věk obyvatel v Olomouckém kraji celkově činil 41,5 let (muži 39,9 let a ženy 43,0 let), průměrný věk obyvatel v celé České republice se rovnal 41,3 roku.

Území

Olomoucký kraj je tvořen územím 5 okresů – Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem Region soudržnosti NUTS II – Střední Morava.

Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.

Další aktualizované statistické informace o Olomouckém kraji jsou zveřejněny na webu Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci zde.

Mapa ke stažení

Soubor typu .jpgMapa Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout


Poslední změna 21. 03. 2024 11:46:43