Usnesení z 07. zasedání ZOK konaného dne 13-12-2021

Zápis a přehled jmenovitého hlasování o jednotlivých usneseních z 7. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 13. 12. 2021 naleznete zde.

Podkladové materiály z 7. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 13. 12. 2021 jsou k dispozici zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 7. zasedání ZOK konaného dne 13-12-2021(946,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_5_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-JŘ ZOK-návrh nového znění .pdf(379,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_6_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 Darovací_smlouva.pdf(281,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_7_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č_1_Pravidla_DT_13_01_2.pdf(984,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_7_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č_2_Žádost_o_dotaci_2022.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_7_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č_3_Smlouva činnost_2022_právnické_osoby.pdf(412,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_8_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č_01_Pravidla_DT_13_02_1.pdf(1010 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_8_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č_02_vzor_žádosti_pro_DT_č_13_02_01.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_8_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č_03_vzorové_smlouvy_pro_DT_č_13_02_1.pdf(688 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_8_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č_04_Pravidla_DT_č_13_02_2.pdf(961,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_8_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č_05_vzor_žádosti_pro_DT č_13_02_2.pdf(886,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_8_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č_06_vzorová smlouva o poskytnutí dotace pr.pdf(585,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_9_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Dodatek_č_1_Medlov.pdf(278,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_11_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-05 OE RZ na vědomí ZOK 13.12.2021_11..pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_11_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 06-08 OE RZ ke schválení ZOK 13.12.2021_.pdf(618,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_12_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 OE RZ na vědomí ZOK 13.12.2021_11.1.1.pdf(804,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_12_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 OE RZ ke schválení ZOK 13.12.2021_11..pdf(577,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Vzorová žádost o ID.pdf(844,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva-FO nepodnikatelé-akce-individ.pdf(614,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Smlouva-FO nepodnikatelé-činnost-indi.pdf(603,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Smlouva-FO podnikatelé-akce-individuá.pdf(623 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 05-Smlouva-FO podnikatelé-činnost-indivi.pdf(612,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 06-Smlouva-právnické osoby-akce-individu.pdf(623,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 07-Smlouva-právnické osoby-činnost-indiv.pdf(613,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 08-Smlouva-obce,městysy,města-akce-indiv.pdf(640,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 09-Smlouva-obce,městysy,města-činnost-in.pdf(607,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 10-Smlouva-příspěvkové org.-akce-individ.pdf(625,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 11-Smlouva-příspěvkové org.-činnost-indi.pdf(617,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 12-Vzorová žádost o NFV.pdf(790 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 13-Smlouva o poskytnutí NFV - fyzickým o.pdf(578 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 14-Smlouva o poskytnutí NFV - právnickým.pdf(578,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_6_Usnesení_příloha č. 15-Vzor vyúčtování dotace na akci;činnos.pdf(287,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_7_Usnesení_příloha č. 16-upravená Příloha č. 4-Čestné prohláše.pdf(487,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_17_2021_bod_8_Usnesení_příloha č. 17-Seznam předpokládaných DP 2022.pdf(229,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01) - Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácen.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02) - Příjmy.pdf(666 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03a) - Výdaje.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03b) - Dotační tituly.pdf(704,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03c) - PO - bez transf.podilu.pdf(886,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03d) - Fond sociálních potřeb.pdf(288,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03e) - Fond - voda.pdf(352,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04) - Financování.pdf(390,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05) - Rekapitulace.pdf(456,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05a) - Rozpracované opravy.pdf(524 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05b) - Rozpracované investice.pdf(647,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05c) - Nové opravy.pdf(350,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05d) - Nové investice.pdf(648,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05e) - Nákupy.pdf(292,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05f) - Projekty - neinvestiční.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05g) - Projekty - investiční.pdf(916,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06) - Očekávané plnění k 31. 12. 2021.pdf(509,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 07) - Závazné ukazatele.pdf(578,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2023-20.pdf(312,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_22_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-základní náležitosti smlouvy o budouc.pdf(269,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_29_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - darovací smlouva statutární město O.pdf(276,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_30_2021_bod_1_usnesení-příloha č. 1-dodatek č. 32-SSOK-ODSH-Z-13-12-2021.pdf(446 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_31_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1-pravidla-cyklostezky 2022-ODSH-Z-13-12.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_31_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 2-smlouva-cyklostezky 2022-Z-13-12-2021.pdf(407,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_31_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 3-žádost-cyklostezky 2022-ODSH-Z-13-12-2.pdf(961,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_32_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1-pravidla-bezpečnost 2022-ODSH-Z-13-12-.pdf(943,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_32_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 2-smlouva-bezpečnost 2022-Z-13-12-2021.pdf(424,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_32_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 3-žádost-bezpečnost 2022-ODSH-Z-13-12-20.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_33_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 1-pravidla-DDH-ODSH-Z-13-12-2021.pdf(901,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_33_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 2-smlouva-DDH 2022-Z-13-12-2021.pdf(424,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_33_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 3-žádost-DDH 2022-ODSH-Z-13-12-2021.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_34_2021_bod_1_usnesení-příloha č. 1-dodatky DP-Olomouc-ODSH-Z-13-12-2021.pdf(284,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_34_2021_bod_2_usnesení-příloha č. 2-dodatky DP-Přerov-Velká Dlážka-ODSH-Z-.pdf(283,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_34_2021_bod_3_usnesení-příloha č. 3-dodatky DP-Přerov-Palackého-ODSH-Z-13-.pdf(283,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_35_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatek DP-Mladějovice-Olomouc-ODSH-Z-.pdf(281,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_37_2021_bod_2_usnesení-příloha č. 1-IŽ Hnojice-přehled-ODSH-Z-13-12-2021.pdf(469,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_37_2021_bod_3_usnesení-příloha č. 2-IŽ Hnojice-smlouva-ODSH-Z-13-12-2021.pdf(504,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_38_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o úhradě protarifovací ztráty.pdf(681,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_41_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. III ke Smlouvě o zajištění.pdf(641,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_42_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě ko.pdf(297,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_43_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě ko.pdf(296,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_44_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úhradě ko.pdf(296,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_45_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva o úhradě kompenzace VLD s J.pdf(733,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_46_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 3 - VLD.pdf(518,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_47_2021_bod_1_Příloha_usnesení č. 01-Dod. č. 1 Podniky SU-OSKPP-Z13-12-202.pdf(276,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_47_2021_bod_1_Příloha_usnesení č. 02-Žádost Podniky SU-OSKPP-Z13-12-2021pl.pdf(142 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_48_2021_bod_1_Příloha_usnesení č. 01-Dod. č. 2 FK SU-OSKPP-Z13-12-2021-pln.pdf(289,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_48_2021_bod_1_Příloha_usnesení č. 02-Žádost FK SU-OSKPP-Z13-12-2021-plná v.pdf(774,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_49_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Dod. č. 1 k sml. o posk. dot. mezi .pdf(279 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_50_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Dod. č. 2 OK a TTV Sp. Group CZ s..pdf(282,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_51_2021_bod_1_Příloha_usnesení č. 01- Smlouva o finanční spoluúčasti LBC-O.pdf(658,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_52_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Vzor smlouvy na zajištění sportu-OSK.pdf(430,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_52_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Přehled sportů-OSKPP-OSKPP-Z13-12-202.pdf(594,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_53_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o spolupořadatelství Olomouc-.pdf(321,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_53_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva o spolupořadatelství Prostějo.pdf(321,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_53_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Smlouva o spolupořadatelství Přerov-O.pdf(321,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_53_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 04-Smlouva o spolupořadatelství Kojetín-.pdf(322 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_53_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 05-Smlouva o spolupořadatelství Uničov-O.pdf(321,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_53_2021_bod_6_Usnesení_příloha č. 06-Smlouva o spolupořadatelství V. Bystř.pdf(321,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_54_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního titulu 1-OSKPP-Z13.pdf(801 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_54_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla dotačního titulu 3-OSKPP-Z13.pdf(966,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_54_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 03-Vzor žádosti o poskytnutí dotace v do.pdf(859,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_54_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 04-Vzor žádosti o poskytnutí dotace v do.pdf(920,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_54_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 05-Vzororová veřejnoprávní smlouva v dot.pdf(573,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_54_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 06-Vzorová veřejnoprávní smlouva v dotač.pdf(415,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního programu.pdf(1023,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 03-Vz. veř. sml. na akci pro pr. os.-pln.pdf(631 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 04-Vz. veř. sml. na akci obcím, městysům.pdf(449,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 05-Vz. veř. sml. na akci pro pr. os. ve .pdf(631 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 06-Vz. veř. sml. na akci obcím str. pos..pdf(618,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 07-Vz. veř. sml. na akci fyz. os.nepodni.pdf(701,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 08-Vz. veř. sml. na akci fyz. os. nepodn.pdf(697,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 09-Vz. veř. sml. na akci fyz. os. podnik.pdf(630,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_55_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 10-Vz. veř. sml. na akci fyz. os. podnik.pdf(451,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_56_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního programu.pdf(1021,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_56_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_56_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 03-Vzorová veřejnoprávní smlouva na akci.pdf(633,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_56_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 04-Vzorová veřejnoprávní smlouva na akci.pdf(629,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Vzorová pravidla DT1-OSKPP-Z13-12-202.pdf(992,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová pravidla DT2-OSKPP-Z13-12-202.pdf(613,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03- Vzorová žádost DT1-OSKPP-Z13-12-2021.pdf(770,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzorová žádost DT 2-OSKPP-Z13-12-2021.pdf(876,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor smlouvy v DT1-OSKPP-Z13-12-2021-.pdf(477,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor smlouvy v DT2-OSKPP-Z13-12-2021-.pdf(472,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_59_2021_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č.01-Přehled žadatelů-OSKPP-Z13-12-2021-pln.pdf(538,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_59_2021_bod_4_Usnesení_příloha č.02 - Smlouva Kanoitika Kojetín z.s.-OSKPP.pdf(576,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_59_2021_bod_4_Usnesení_příloha č.03 - Smlouva Obec Hlubočky-OSKPP-Z13-12-2.pdf(463,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_60_2021_bod_1, 2, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01-Žádost obce Bělá pod Pradědem ze dne .pdf(326,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_60_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Žádost PiTV - StarMedia s.r.o. ze dne.pdf(486,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla DP PPK 2022.pdf(1010,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová žádost.pdf(658,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.nepodnikate.pdf(609,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnikateli.pdf(617,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby.pdf(616,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(609,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org..pdf(618 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.nepodnik.pdf(602,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 09-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.podnik..pdf(608,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 10-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os..pdf(609,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 11-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs., měs.pdf(602 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 12-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org..pdf(613,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_62_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla Prof. soubory 2022.pdf(1001,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_62_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová žádost o dotaci.pdf(629 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_62_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os..pdf(592,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_62_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org..pdf(591,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla P.nap.inv.pr.vOK 2022.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová žádost.pdf(817,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby.pdf(627,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(620,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org..pdf(628,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Prav. Prog. památ. péče DT1 v roce 202.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.02-DT1 Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.nepodnik.pdf(572,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.03-DT1 Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnikat.pdf(579,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.04-DT1 Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, .pdf(574,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.05-DT1 Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby.pdf(580 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.06-DT1 Vzorová žádost o dotaci-OSKPP-Z13-.pdf(964,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.07-Prav. Prog. pam. péče DT2 v roce 2022-.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.08-DT2 Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.nepodnik.pdf(583,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.09-DT2 Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnik.-.pdf(590 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.10-DT2 Vzor.vp.sm.na AKCI_obc,měst-s i be.pdf(585,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.11-DT2 Vzor.vp.sm.na AKCI_práv.os-s i bez.pdf(589,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.12-DT2 Vzorová žádost o dotaci-OSKPP-Z13-.pdf(963,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.13-Prav. Prog. památ. péče DT3 v roce 202.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.14-DT3 Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.nepodnik.pdf(573,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.15-DT3 Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnik-O.pdf(581,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.16-DT3 Vzor.vp.sm.na AKCI_obce,města-OSKP.pdf(574,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.17-DT3 Vzor.vp.sm.na AKCI_práv.os-OSKPP-Z.pdf(580,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.18-DT3 Vzorová žádost o dotaci-OSKPP-Z13-.pdf(964,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_66_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Seznam příjemců dotací pro zajištění .pdf(266,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_66_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Vzor veřejnopr. sml. o poskytnutí dot.pdf(501,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_67_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01 Dodatek č. 1 obec Hlásnice-OSKPP-Z13-1.pdf(275,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_68_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01 Dodatek č. 1 Hanh-OSKPP-R22-11-2021-pl.pdf(278,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_69_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01-dodatek č. 14 ke ZL SŠ řemesel a OU Li.pdf(279,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_69_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.02-dodatek č. 21 ke ZL SŠ, ZŠ a MŠ prof. .pdf(452,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_69_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.03-dodatek č. 18 ke ZL SŠ gastronomie a s.pdf(300,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_70_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Pravidla DP-OŠM-R13-12-2021.pdf(829,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_70_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.02-Vzor žádosti-DP-OŠM-R13-12-2021.pdf(843,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_70_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.03-Vzor veřejnoprávní smlouvy-OŠM-R13-12-.pdf(594,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_71_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla DP na podporu EVVO v OK v ro.pdf(930,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_71_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová žádost o dotaci na podporu EV.pdf(819,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_71_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org. _OŠM_ZO.pdf(505 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_71_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na AKCI_prav.os. _OŠM_ZOK .pdf(503,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_71_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor.vp.sm.na celoroční činnost_přísp.pdf(513,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_71_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor.vp.sm.na celoroční činnost_prav..pdf(342,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_72_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Vzorový dodatek č. 1 ODŠ III 3-OŠM.pdf(675 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_72_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Seznam partnerů ODŠ III snížení dotac.pdf(400,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_73_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Vzor smlouvy o partnerství ODŠ III-OŠ.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_74_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_PRAVIDLA_DT 2.pdf(900,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_74_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02_Vzorová žádost o dotaci.pdf(938,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_74_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03_Vzor_3_vp.sm.na AKCE_FO_podnik._Vzor .pdf(584,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_74_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04_Vzor_4_vp.sm.na ČINNOST_FO_podnik._Vz.pdf(585,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_74_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05_Vzor_5_vp.sm.na AKCE_PO_Vzor 5.pdf(584,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_74_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06_Vzor_6_vp.sm.na ČINNOST_PO_Vzor 6.pdf(585,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_75_2021_bod_2_Usnesení_příloha_č.01-Darovací smlouva -Screening retinálníc.pdf(458,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_75_2021_bod_4_Usnesení_příloha_č.02-Darovací smlouva-Telemonitoring pacien.pdf(455,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla 08_01 DP pro soc.oblast 20.pdf(985,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.01 - Vzor žádosti o posk.dot.z rozp.O.pdf(767,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.02 - Technické požadavky na městské k.pdf(370,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.03 - Vzor.návrh Dohody o zajiš.monit .pdf(410,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Pravidla 08_01 DP pro soc.oblast 20.pdf(993,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.01 - Vzor žádosti o posk.dot.z rozp.O.pdf(827,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 Pravidla 08_01 DP pro soc.obl.2022 DT.pdf(868,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03.01 - Vzor žádosti o posk.dot.z rozp.O.pdf(882,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.01 - Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické oso.pdf(507,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.02 - Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické oso.pdf(593,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.03 - Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy.pdf(501,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.04 - Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy.pdf(588,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.05 - Vzor.vp.sm.na AKCI_příspěvkové o.pdf(504,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.06 - Vzor.vp.sm.na AKCI_příspěvkové o.pdf(587,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.07 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické .pdf(493,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.08 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické .pdf(575,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.09 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs..pdf(478,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.10 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs..pdf(405 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.11 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_příspěvkov.pdf(499,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.12 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_příspěvkov.pdf(585,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_76_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor závěrečné zprávy.pdf(377 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_77_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 11 k ZL PO Domov Na Zámk.pdf(209,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_77_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Dodatek č. 11 k ZL PO Sociální služ.pdf(471 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_77_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 -Dodatek č. 13 k ZL PO Domov Hrubá Vo.pdf(206,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_77_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 04 -Dodatek č. 13 ke ZL Centra Dominika .pdf(232,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_77_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 05 - Dodatek č. 22 ke ZL Vincentina - po.pdf(261,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_77_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 06 -Dodatek č. 26 k ZL PO Nové Zámky pos.pdf(235,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_77_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 07 -Dodatek č.13 k ZL PO Domov na zámečk.pdf(204,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_78_2021_bod_1_62. Usnesení_příloha č. 1 - Strategie prevence kriminality O.pdf(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_79_2021_bod_2_63. Usnesení_příloha č. 01 - Evaluační zpráva SPRSS v OK 201.pdf(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_80_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Podané žádosti o dotaci.pdf(280,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_81_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 – Návrh rozhodnutí o námitkách.pdf(407,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_81_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 – Opatření obecné povahy, kterým se v.pdf(410,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_83_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 6. úplná aktualizace Územně analytic.pdf(405,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_84_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního titulu č. 1 - Podp.pdf(1007,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_84_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla dotačního titulu č. 2 - Podp.pdf(1004,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_84_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(647,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_84_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(642 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_85_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního titulu č. 1 Podpor.pdf(1008,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_85_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla dotačního titulu č. 2 Podpor.pdf(902,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_85_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Pravidla dotačního titulu č. 3 Podpor.pdf(901,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_85_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzorová žádost o dotaci DT 1.pdf(580 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_85_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzorová žádost o dotaci DT 2.pdf(576,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_85_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzorová žádost o dotaci DT 3.pdf(584,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_85_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(599,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_85_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(595,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_85_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 09-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(594,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_86_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování do.pdf(707,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_86_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování do.pdf(673 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_86_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Příloha č. 3 Smlouvy o poskytování do.pdf(269,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_86_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o poskytování dotace na reali.pdf(639,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_87_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Sm Pro.pdf(280 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Pravidla DT 1.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 02 - Žádost DT 1.pdf(1018,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 03 - Statistika.pdf(432,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 04 - Pravidla DT 2.pdf(870,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 05 - Žádost DT 2.pdf(992,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 06 - Pravidla DT 3.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 07 - Vzor produktové karty.pdf(676,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 08 - Žádost DT 3.pdf(1000,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 09 - Pravidla DT 4.pdf(955,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_88_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 10 - Žádost DT 4.pdf(1016,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_89_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Petrem.pdf(280,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_90_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Velkor.pdf(280 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_92_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla cestovní náhrady ZOK.pdf(422,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_95_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Tabulka dotací v titulu 1 schválenýc.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_95_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02- Tabulka dotací v titulu 2 schválenýc.pdf(473,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_95_2021_bod_3, 4_Usnesení_příloha č. 03- Tabulka navržených dotací v titulu 1.pdf(980,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_95_2021_bod_5, 6_Usnesení_příloha č. 04- Tabulka navržených dotací v titulu 2.pdf(626,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_95_2021_bod_8_Usnesení_příloha č. 05- Tabulka žádostí vyřazených v titulu .pdf(259,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_95_2021_bod_9_Usnesení_příloha č. 06- Tabulka žádostí vyřazených v titulu .pdf(238,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_96_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 smlouvy Stopy paměti.pdf(280,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_97_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Dodatek č.1 mezi OK a ŘKF Všechovice-O.pdf(273,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_98_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-síť OK 2022.pdf(560,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_98_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-pověření Včelka sociální služby o.p.s.pdf(409,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_99_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 2 k VS mezi OK a H+K Br.pdf(279,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_99_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 02 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Moravs.pdf(280,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_99_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 03 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Levand.pdf(279,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_99_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 04 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Gm5.pdf(283,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_99_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 05 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Řeka M.pdf(278,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_99_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 06 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Agropo.pdf(280,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_100_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pověření SOHZ.pdf(349,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_101_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost obce Seloutky o prodl.realizac.pdf(331,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_101_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žádost obce Hrubčice o prodl.realizac.pdf(429,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_101_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Žádost obce Chromeč o prodl.realizace.pdf(325,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_101_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č.1 k veřejn.sml. o posk.dota.pdf(466,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_101_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 04-Dodatek č.1 k veřejn.sml. o posk.dota.pdf(465,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_101_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 06-Dodatek č.1 k veřejn.sml. o posk.dota.pdf(466 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_7_103_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotac.pdf(355,6 kB)stáhnout


Poslední změna 03. 01. 2022 15:49:38