Usnesení z 06. zasedání ZOK konaného dne 20-09-2021

Zápis a přehled jmenovitého hlasování o jednotlivých usneseních z 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 20. 9. 2021 naleznete zde.

Podkladové materiály z 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 20. 9. 2021 jsou k dispozici zde.

Soubor typu pdfUsnesení z 6. zasedání ZOK konaného dne 20-09-2021(644,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_2_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01_Seznam programů vyhlašovaných v roce .pdf(676,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_6_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 Darovací_smlouva.pdf(282 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_7_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-04 OE RZ na vědomí ZOK 20.9.2021_7.1.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_7_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 05-06 OE RZ ke schválení ZOK 20.9.2021_7.pdf(628,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_8_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 OE RZ na vědomí ZOK 20.9.2021_7.1.1.D.pdf(731,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_8_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 OE RZ ke schválení ZOK 20.9.2021_7.1..pdf(601,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_9_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf(225 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_10_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf(225 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Zásady pro poskyt.fin.podpory z rozp..pdf(743,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová pravidla DP.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 03-Vzorová žádost o dotaci.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.nepodnikate.pdf(608,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 05-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.nepodnik.pdf(427 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 06-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnikateli.pdf(445,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 07-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.podnik._.pdf(438,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 08-Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby_Vz.pdf(619,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 09-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os._V.pdf(439 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 10-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(441,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 11-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs., měs.pdf(604 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 12-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org._Vzor 9.pdf(449 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 13-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org._Vzor.pdf(440,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_13_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádosti o posk.in. dot.v obl. kult.-O.pdf(275,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_13_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Žádosti o posk.in. dot.v pp.-OSKPP-Z2.pdf(269,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_14_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o poskytnutí dotace mezi OK a.pdf(356,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_15_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádosti o poskytnutí ind. dot. v obla.pdf(613,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_15_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Žádosti o poskytnutí ind. dot. v obla.pdf(553,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_16_2021_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 1 - žádosti o indiv. dotave ŽP a Zem.pdf(417,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_17_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 - Individuální dotace.pdf(1023,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_21_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-seznam vlastníků a pozemků v k.ú. Pol.pdf(231,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_21_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-seznam vlastníků a pozemků v k.ú. Opl.pdf(279,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-základní náležitosti sml. o budoucí d.pdf(446,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-základní náležitosti sml. o budoucí d.pdf(447,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_29_2021_bod_1_usnesení-příloha č. 01-dodatky DP-Šternberk-ODSH-Z-20-09-202.pdf(282,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_29_2021_bod_2_usnesení-příloha č. 02-dodatky DP-Tovéř-ODSH-Z-20-09-2021.pdf(282,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_31_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 1 k veř.sml. o posk.dot.mezi .pdf(276,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_32_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Přehled schválených dotací ROK - plná.pdf(881 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_32_2021_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Přehled navržených dotací ke schválen.pdf(610,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_32_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-Přehled žád. st. na ž. ž. a vyř.ž.-pl.pdf(326,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_33_2021_bod_1_Příloha_usnesení č. 01- Smlouva o finanční spoluúčasti-OSKPP.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_34_2021_bod_1_Příloha_usnesení č. 01- Smlouva o finanční spoluúčasti JMK-O.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_35_2021_bod_1_Příloha_usnesení č. 01- Smlouva o finanční spoluúčasti KVK-O.pdf(578,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_36_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla DT 1 Podpora celoroční sp..pdf(825,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_36_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Pravidla DT 2 Podpora přípravy d.am.pdf(820,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_36_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Vzor žádosti dotačního titulu 1 -OS.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_36_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor žádosti dotačního titulu 2 -OS.pdf(866,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_36_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor veřejnoprávní s. na činnost-OS.pdf(555,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_37_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 smlouvy Post Bellum.pdf(280,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_38_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-dodatek ACO č. 16.pdf(281,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_39_2021_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Návrh na poskyt. dotací PPK 2021-2.k..pdf(821,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_39_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-Návrh na nevyhov. dotací PPK 2021-2.k.pdf(562,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_39_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 03-Žádosti storn. nebo vyř. PPK 2021-2.k.pdf(241,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_40_2021_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Návrh na poskyt. dotací drobný majete.pdf(749,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_40_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-Žádosti storn. nebo vyř. drobný majet.pdf(216,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_41_2021_bod_1_Usnes_příl. č. 01-Dar. sml. mezi OK a JK-OSKPP-Z20-09-2021.pdf(462,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_42_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 smlouvy Plumlov-OSKPP-Z2.pdf(276,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_43_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-dodatek č. 3.pdf(280,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_44_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - přehled schválených žádosti o dotaci.pdf(271 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_44_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 2 - návrh na poskytnutí dotace - rozhodu.pdf(269,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_45_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01- DT1 - hodnocené žádosti.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_46_2021_bod_2_usnesení_příloha č. 01-Smlouva o převodu akcií SSOOK spolku .pdf(298,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_47_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01-dodatek č. 16 ke ZL Slovanského gymnáz.pdf(483,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_47_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.02-dodatek č. 14 ke ZL SŠ řemesel Šumperk.pdf(494,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_47_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.03-dodatek č. 13 ke ZL ZŠ a MŠ Jeseník Fu.pdf(302,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_48_2021_bod_1_Usnesení _příloha č. 01 -Návrh na poskytnutí dotací - plná .pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_49_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Obecná část (2022+).pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_49_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Zvláštní část – Podprogram č. 1 (20.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_49_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Zvláštní část – Podprogram č. 2 (20.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_49_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Zvláštní část – Podprogram č. 3 (20.pdf(898,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_50_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na navýšení dotace jednotlivý.pdf(789,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_50_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorový dodatek ke smlouvě.pdf(387,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_51_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na navýšení dotace jednotlivý.pdf(406,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_51_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorový dodatek k veřejnoprávní sml.pdf(377,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_52_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi OK a DC .pdf(362,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_53_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnut.pdf(274,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_54_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Akční plán Koncepce rodinné politik.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_55_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Podané žádosti o dotaci.pdf(283,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_56_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost o prodl.termínu použití a vyúč.pdf(338,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_56_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č_2 k veřejnoprávní smlouvě o.pdf(296,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost obce Chromeč o prodl. ter. pro.pdf(362,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Žádost obce Suchdol o prodl. ter. pro.pdf(952,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žádost obce Želatovice o souhlas s pr.pdf(333,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Žádost obce Hlásnice-zmešk úkonu před.pdf(315,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_57_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Žádost obce Ochoz-zmešk. úkonu předl..pdf(516,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1a-Příloha č. 1-Vzor žádosti Obchůdek 20.pdf(567,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1b-Příloha č. 2-Vzor smlouvy o poskytnut.pdf(597,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1c-Příloha č. 3-Vzor čestného prohlášení.pdf(429,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1-Dotační program Obchůdek 2021-OSR-Z-20.pdf(888,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1d-Příloha č. 4-Vzor čestného prohlášení.pdf(456,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1e-Příloha č. 5-Vzor dokumentů k vyúčtov.pdf(551,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1f-Příloha č. 6-Povinná publicita-OSR-Z-.pdf(462,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_60_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Financování.pdf(404,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_63_2021_bod_1_usnesení-příloha č. 1-dodatek SFDI-seznam akcí-ODSH-Z-20-09-.pdf(266,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_64_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 Dodatek č. 1 ŘKF Šternberk-OSKPP-Z20-.pdf(279,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_65_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-dodatek.pdf(278,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_66_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-dodatek č. 2.pdf(281,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_67_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dotace.pdf(278,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_68_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Městem.pdf(278,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_68_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 02 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a STALAG.pdf(279,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_68_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 03 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a H+K Br.pdf(279 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_69_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a subjekt.pdf(278,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_70_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a subjekt.pdf(278 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_6_71_2021_bod_3_usnesení-příloha č. 1-revokace cyklostezky 2021-smlouva-ODSH.pdf(502,1 kB)stáhnout


Poslední změna 04. 10. 2021 12:43:48