Úplný výpis

Název: DSO MORAVSKÁ BRÁNA
IČ: 04879864
Vznik: 07.03.2016
Sídlo svazku obcí: Pavlovice u Přerova 102, PSČ 751 11

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • rada
 • předseda a dva místopředsedové
 • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Mgr. Jaromír Školoudík, PhD. Pavlovice u Přerova 171, PSČ 751 11 předseda 21.02.2024
Ing. Kateřina Jandová Výkleky 48, PSČ 751 25 místopředseda 21.02.2024
Ing. Jiří Urban Osek nad Bečvou 192, PSČ 751 22 místopředseda 15.11.2022
Hedvika Dočkalová, DiS. Lazníky ev.č. 3, PSČ 751 25 předseda 28.05.2019
21.02.2024
Ing. Miloslav Jančík Soběchleby 173, PSČ 753 54 místopředseda 28.05.2019
21.02.2024
Ing. Pavla Jochcová Jezernice 242, PSČ 751 31 místopředseda 28.05.2019
15.11.2022
Vlastimil Bia Pavlovice u Přerova 223
PSČ 751 11
předseda 07.03.2016
28.05.2019
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. K Žebračce 56, Prosenice
PSČ 751 21
místopředseda 07.03.2016
28.05.2019
Bc. Tomáš Šulák Veselíčko 196
PSČ 751 25
místopředseda 07.03.2016
28.05.2019

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedy.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

 • zpracování a realizace strategie meziobecní spolupráce na území mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn,
 • poskytování komplexních služeb a servisu obcím,
 • řešení nakládání s komunálními odpady a systém odpadového hospodářství v regionu,
 • školství,
 • sociální oblast,
 • zaměstnanost,
 • doprava a dopravní obslužnost,
 • administrativní podpora.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Členské obce

Soubor typu xlsxČlenské obce svazku obcí(11,7 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 02. 2024 15:40:42