DSO MORAVSKÁ BRÁNA

IČ: 04879864
Vznik: 07.03.2016
Sídlo svazku obcí: Pavlovice u Přerova 102, PSČ 751 11

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • rada
 • předseda a dva místopředsedové
 • kontroní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Vlastimil Bia Pavlovice u Přerova 223
PSČ 751 11
předseda 07.03.2016
Ing. Otakar Dokoupil, CSc. K Žebračce 56, Prosenice
PSČ 751 21
místopředseda 07.03.2016
Bc. Tomáš Šulák Veselíčko 196
PSČ 751 25
místopředseda 07.03.2016

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedy.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

 • zpracování a realizace strategie meziobecní spolupráce na území mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn,
 • poskytování komplexních služeb a servisu obcím,
 • řešení nakládání s komunálními odpady a systém odpadového hospodářství v regionu,
 • školství,
 • sociální oblast,
 • zaměstnanost,
 • doprava a dopravní obslužnost,
 • administrativní podpora.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 09. 03. 2016 12:28:06

© Krajský úřad Olomouckého kraje