Úplný výpis

Název: Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les
IČ: 04691075
Vznik: 06.01.2016
Sídlo svazku obcí: Přestavlky 109, 750 02 Přestavlky

Orgány svazku obcí:

  • valná hromada
  • předseda svazku
  • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Ing. Marek Ostrčil Dobrčice 72, PSČ 750 02 předseda svazku 20.11.2018
Jana Macháčková, DiS. Přestavlky 74, PSČ 750 02 předseda svazku 06.01.2016
19.11.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek ve všech záležitostech svazku a činí veškerá právní jednání, u písemných právních jednání k názvu svazku nebo k razítku svazku připojí svůj podpis.

Předmět činnosti svazku obcí:

  1. správa majetku obcí v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to zejména spolupráce při činnostech souvisejících s hospodařením a správou lesních majetků a komunikací ve vlastnictví obcí nebo jim svěřených (dále jen les). Zejména se jedná o spolupráci při vedení lesní hospodářské evidence, získávání příspěvků z veřejných zdrojů, vymáhání škod způsobených na lese či náhrad za omezení hospodaření v lese, získávání úvěrů, pro dosažení lepšího zpeněžení surového dříví a jiných produktů či služeb při společném odbytu sdružených dodávek, a pod.
  2. svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též další činnost, jako spolupráci při činnostech kulturního rázu, ekologické výchovy, prevence a ochrany a jiných činnostech, jež souvisí, podporují, doplňují či rozvíjí předmět dle písm. a) a vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 27. 12. 2018 12:58:51