Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les

IČ: 04691075
Vznik: 06.01.2016
Sídlo svazku obcí: Přestavlky 109, 750 02 Přestavlky

Orgány svazku obcí:

  • valná hromada
  • předseda svazku
  • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Robert Rozkošný Dobrčice 94, PSČ 750 02 předseda svazku 29.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek ve všech záležitostech svazku a činí veškerá právní jednání, u písemných právních jednání k názvu svazku nebo k razítku svazku připojí svůj podpis.

Předmět činnosti svazku obcí:

  1. správa majetku obcí v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to zejména spolupráce při činnostech souvisejících s hospodařením a správou lesních majetků a komunikací ve vlastnictví obcí nebo jim svěřených (dále jen les). Zejména se jedná o spolupráci při vedení lesní hospodářské evidence, získávání příspěvků z veřejných zdrojů, vymáhání škod způsobených na lese či náhrad za omezení hospodaření v lese, získávání úvěrů, pro dosažení lepšího zpeněžení surového dříví a jiných produktů či služeb při společném odbytu sdružených dodávek, a pod.
  2. svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též další činnost, jako spolupráci při činnostech kulturního rázu, ekologické výchovy, prevence a ochrany a jiných činnostech, jež souvisí, podporují, doplňují či rozvíjí předmět dle písm. a) a vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 31. 01. 2023 10:12:55