Úplný výpis

Název: DSO Hanácký venkov
IČ: 05010632
Vznik: 20.04.2016
Sídlo svazku obcí: Doloplazy 15, PSČ 798 26

Orgány svazku obcí:

  • valná shromáždění
  • představenstvo
  • předseda a místopředseda
  • dozorčí rada
  • tajemník

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Bronislava Augustinová Želeč 124, PSČ 798 07 předseda 20.04.2016
Ladislav Sypko Doloplazy 55, PSČ 798 26 místopředseda 06.12.2018
Mgr. Miloš Nevřala Pustiměřské Prusy 119, Pustiměř
PSČ 683 21
místopředseda 20.04.2016
06.12.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 27.06.2018:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a. propagace svazku a jeho zájmového území,
b. koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c. oblasti sociálních služeb,
d. oblasti zdravotnictví,
e. oblasti vzdělávání a školství,
f. oblasti rozvoje kultury,
g. požární ochrany,
h. ochrany životního prostředí,
i. rozvoje cestovního ruchu,
j. podpory podnikání,
k. zajištění dopravní obslužnosti,
l. administrativní činnosti,
m. společného plnění úkolů v oblasti obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR – vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016. Společný pro členské obce svazku a jimi zřízených příspěvkových organizací bude zejména pověřenec pro ochranu osobních údajů.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet téžvedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Platnost do 27.06.2018
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a. propagace svazku a jeho zájmového území,
b. koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c. oblasti sociálních služeb,
d. oblasti zdravotnictví,
e. oblasti vzdělávání a školství,
f. oblasti rozvoje kultury,
g. požární ochrany,
h. ochrany životního prostředí,
i. rozvoje cestovního ruchu,
j. podpory podnikání,
k. zajištění dopravní obslužnosti,
l. administrativní činnosti.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet téžvedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 25. 01. 2019 08:27:08