DSO Hanácky venkov

IČ: 05010632
Vznik: 20.04.2016
Sídlo svazku obcí: Doloplazy 15, PSČ 798 26

Orgány svazku obcí:

  • valná shromáždění
  • představenstvo
  • předseda a místopředseda
  • dozorčí rada
  • tajemník

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Bronislava Augustinová Želeč 124, PSČ 798 07 předseda 20.04.2016
Ing. Mojmír Sokol Otaslavice 532, PSČ 798 06 místopředseda 15.11.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a. propagace svazku a jeho zájmového území,
b. koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c. oblasti sociálních služeb,
d. oblasti zdravotnictví,
e. oblasti vzdělávání a školství,
f. oblasti rozvoje kultury,
g. požární ochrany,
h. ochrany životního prostředí,
i. rozvoje cestovního ruchu,
j. podpory podnikání,
k. zajištění dopravní obslužnosti,
l. administrativní činnosti,
m. společného plnění úkolů v oblasti obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR – vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016. Společný pro členské obce svazku a jimi zřízených příspěvkových organizací bude zejména pověřenec pro ochranu osobních údajů.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet téžvedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 14. 12. 2022 08:03:07