Úplný výpis

Název: Svazek obcí "Povodí Loučka"
IČ: 70880751
Vznik: 13.09.2000
Sídlo svazku obcí: Družstevní 92, 789 71 Leština

Orgány svazku obcí:

Platnost od 31.10.2019:
- valná hromada
- předseda svazku
- kontrolní komise

Platnost do 31.10.2019:
- kontrolní komise

- předseda
- shromáždění starostů
- valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Jiří Bartoš 789 75 Brníčko 7 předseda 12.11.2012
Ladislava Holoušová 788 04 Hrabišín 258 místopředseda 25.06.2015
Miroslav Bílý Zahradní 258, 789 71 Leština místopředseda 12.11.2012
25.06.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 31.10.2019:
Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní úkoly při zajišťování řízení a činnosti svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. V případě uzavírání smluv, tyto smlouvy podepisuje předseda a u smluv nad 100 000,- Kč s ním i místopředseda. Oba ke svým podpisům uvedou svá jména a funkce ve svazku. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu v celém rozsahu oprávnění místopředseda.

Platnost do 31.10.2019:
Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní úkoly při zajišťování řízení a činnosti svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. V případě uzavírání smluv, tyto smlouvy podepisuje předseda a u smluv nad 100 000,- Kč s ním místopředseda nebo jiný člen shromáždění z další obce. Oba ke svým podpisům uvedou svá jména a funkce ve svazku. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu v celém rozsahu oprávnění místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 31.10.2019:
Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí Povodí Loučka je v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spolupracovat při realizaci výstavby kanalizačního systému odpadních vod, tj. zejména:
a) Výstavba splaškové kanalizace (dále jen „kanalizace“) v členských obcích svazku, vyúsťující do společné ČOV v k.ú. Leština
b) Výstavba nových řádů kanalizace
c) Vedení příslušné majetkové a jiné evidence
d) Provozování a údržba systému splaškové kanalizace a ČOV

Platnost od 25.06.2015 do 31.10.2019:
Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí „Povodí Loučka“ je v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., spolupracovat při realizaci výstavby kanalizačního systému odpadních vod, tj. zejména:

  1. výstavba splaškové kanalizace (dále jen „kanalizace“) v členských obcích svazku, vyúsťující do společné čistírny odpadních vod v k.ú. Leština,
  2. výstavba nových řádů kanalizace,
  3. vedení příslušné majetkové a jiné evidence,
  4. provozování čistírny odpadních vod a kanalizace v členských obcích.

Platnost od 26.06.2012 do 25.06.2015:
Předmětem činnosti svazku obcí je v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spolupracovat při realizaci výstavby kanalizačního systému odpadních vod, tj. zejména:

  1. výstavba splaškové kanalizace (dále jen „kanalizace“) v členských obcích svazku, vyúsťující do společné ČOV v k. ú. Leština,
  2. výstavba nových řádů kanalizace,
  3. vedení příslušné majetkové a jiné evidence.

Platnost do 26.06.2012:
Realizace výstavby kanalizačního systému Hrabišín, Dlouhomilov, Brníčko, Lesnice, Leština.


Poslední změna 14. 11. 2019 07:17:52