Svazek obcí "Povodí Loučka"

IČ: 70880751
Vznik: 13.09.2000
Sídlo svazku obcí: Družstevní 92, 789 71 Leština

Orgány svazku obcí:

  • valná hromada
  • předseda svazku
  • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Jiří Bartoš 789 75 Brníčko 7 předseda 12.11.2012
Ing. Pavel Hojgr Rybniční 172, Leština, PSČ 789 71 místopředseda 01.01.2023

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní úkoly při zajišťování řízení a činnosti svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. V případě uzavírání smluv, tyto smlouvy podepisuje předseda a u smluv nad 100 000,- Kč s ním i místopředseda. Oba ke svým podpisům uvedou svá jména a funkce ve svazku. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu v celém rozsahu oprávnění místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí Povodí Loučka je v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spolupracovat při realizaci výstavby kanalizačního systému odpadních vod, tj. zejména:
a) Výstavba splaškové kanalizace (dále jen „kanalizace“) v členských obcích svazku, vyúsťující do společné ČOV v k.ú. Leština
b) Výstavba nových řádů kanalizace
c) Vedení příslušné majetkové a jiné evidence
d) Provozování a údržba systému splaškové kanalizace a ČOV


Poslední změna 03. 01. 2024 11:46:56