Úplný výpis

IČ: 71205501
Vznik: 10.02.2004
Sídlo svazku obcí: Skorošice 93

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • předseda a místopředseda
  • revizní orgán

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
František Kadlec 790 65 Skorošice 104 předseda 10.02.2004
Radek Trsťan Hlavní 243, 790 65 Žulová místopředseda 17.12.2014
Zdeněk Lučan Mlýnská 203, 790 65 Žulová místopředseda 15.11.2010
17.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí a řídí činnost svazku mezi jednotlivými členskými schůzemi, jedná navenek jeho jménem a podepisuje dokumenty. Místopředseda svazku obcí vykonává funkci předsedy v jeho nepřítomnosti nebo v případech svěřených mu na základě písemného pověření předsedy nebo členské schůze.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku obcí je vzájemně koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů obcí vytvořeného svazku obcí, a to ve všech oblastech, zejména však v oblasti dotační politiky státu a Evropské unie, zaměstnanosti, vzdělanosti, ochrany životního prostředí, podpory rozvoje malého a středního podnikání, cestovního ruchu aj.


Poslední změna 24. 03. 2022 08:17:46