Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

IČ: 71205501
Vznik: 10.02.2004
Sídlo svazku obcí: Skorošice 93

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • předseda a místopředseda
  • revizní orgán

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
František Kadlec 790 65 Skorošice 104 předseda 10.02.2004
Radek Trsťan Hlavní 243, 790 65 Žulová místopředseda 17.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí a řídí činnost svazku mezi jednotlivými členskými schůzemi, jedná navenek jeho jménem a podepisuje dokumenty. Místopředseda svazku obcí vykonává funkci předsedy v jeho nepřítomnosti nebo v případech svěřených mu na základě písemného pověření předsedy nebo členské schůze.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku obcí je vzájemně koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů obcí vytvořeného svazku obcí, a to ve všech oblastech, zejména však v oblasti dotační politiky státu a Evropské unie, zaměstnanosti, vzdělanosti, ochrany životního prostředí, podpory rozvoje malého a středního podnikání, cestovního ruchu aj.


Poslední změna 24. 03. 2022 08:17:27