Úplný výpis

Název: Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
IČ: 75116626
Vznik: 10.09.2007
Sídlo svazku obcí: 789 73 Třeština 10

Orgány svazku obcí:

 • předseda a místopředseda
 • valná hromada
 • kontrolní a revizní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
František Laštůvka Třeština 14, PSČ 789 73 předseda 22.12.2010
Martin Šembera Stavenice 19, PSČ 789 73 místopředseda 20.12.2022
Petr Drlík Stavenice 55 místopředseda 20.11.2014
20.12.2022
Zuzana Kašíková, DiS. Stavenice 23 místopředseda 22.12.2010
20.11.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda a místopředseda plní úlohu statutárního orgánu vůči třetím osobám, zastupují svazek obcí navenek, a to společně a nerozdílně, při jednání jménem svazku obcí se předseda a místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku obcí připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmět činnosti a účel svazku obcí:

 1. ochrana životního prostředí odváděním a čištěním odpadních vod na území katastru obcí uvedených v čl. II. smlouvy a to prosazováním společných zájmů, spočívajících v realizaci výstavby společné čistírny odpadních vod pro obce Třeština a Stavenice na území katastru obce Třeština a jejího následného provozu a v realizaci výstavby rozvodů potrubí tlakové kanalizace na území katastru obcí uvedených v čl. II. smlouvy dle zpracované projektové dokumentace a jejich následného provozu.
 2. plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace výstavby společné čistírny odpadních vod pro obce Třeština a Stavenice včetně řešení rozvodů potrubí tlakové kanalizace v obcích uvedených v čl. II. smlouvy a zabezpečení projektové dokumentace.
 3. jednotná správa a řízení vybudovaného zařízení k odvodu, likvidaci a čištění odpadních vod na principu investiční a cenové solidarity členů svazku obcí ve smyslu zákona o obcích.
 4. racionální využívání přírodních zdrojů a činností, souvisejících s vodohospodářskými funkcemi přírodního prostředí regionu.
 5. zajištění odvádění a čištění odpadních vod členů svazku obcí.
 6. sdružování mechanizačních a pracovních kapacit obcí v případě překonávání následků havárií a živelných pohrom, poškozujících či ohrožujících odvod odpadních vod sdružených obcí.
 7. sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společných zařízení.
 8. vytvoření a obhospodařování společného Fondu oprav pro obnovu a rekonstrukci zařízení vybudovaných svazkem obcí.


Poslední změna 23. 03. 2023 11:48:44