Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV

IČ: 75116626
Vznik: 10.09.2007
Sídlo svazku obcí: 789 73 Třeština 10

Orgány svazku obcí:

 • předseda a místopředseda
 • valná hromada
 • kontrolní a revizní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
František Laštůvka Třeština 14, PSČ 789 73 předseda 22.12.2010
Martin Šembera Stavenice 19, PSČ 789 73 místopředseda 20.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda a místopředseda plní úlohu statutárního orgánu vůči třetím osobám, zastupují svazek obcí navenek, a to společně a nerozdílně, při jednání jménem svazku obcí se předseda a místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku obcí připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmět činnosti a účel svazku obcí:

 1. ochrana životního prostředí odváděním a čištěním odpadních vod na území katastru obcí uvedených v čl. II. smlouvy a to prosazováním společných zájmů, spočívajících v realizaci výstavby společné čistírny odpadních vod pro obce Třeština a Stavenice na území katastru obce Třeština a jejího následného provozu a v realizaci výstavby rozvodů potrubí tlakové kanalizace na území katastru obcí uvedených v čl. II. smlouvy dle zpracované projektové dokumentace a jejich následného provozu.
 2. plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace výstavby společné čistírny odpadních vod pro obce Třeština a Stavenice včetně řešení rozvodů potrubí tlakové kanalizace v obcích uvedených v čl. II. smlouvy a zabezpečení projektové dokumentace.
 3. jednotná správa a řízení vybudovaného zařízení k odvodu, likvidaci a čištění odpadních vod na principu investiční a cenové solidarity členů svazku obcí ve smyslu zákona o obcích.
 4. racionální využívání přírodních zdrojů a činností, souvisejících s vodohospodářskými funkcemi přírodního prostředí regionu.
 5. zajištění odvádění a čištění odpadních vod členů svazku obcí.
 6. sdružování mechanizačních a pracovních kapacit obcí v případě překonávání následků havárií a živelných pohrom, poškozujících či ohrožujících odvod odpadních vod sdružených obcí.
 7. sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společných zařízení.
 8. vytvoření a obhospodařování společného Fondu oprav pro obnovu a rekonstrukci zařízení vybudovaných svazkem obcí.


Poslední změna 23. 03. 2023 11:47:23