Účetnictví územních samosprávných celků

Aktuality

25.06.2019 - Informace o zaslání výkazu o schválení nebo neschválení účetní závěrky do CSÚIS

08.02.2019 - Seznam konsolidovaných účetních jednotek - zveřejnění

11.01.2019 - Termíny zasílání výkazů a účetních závěrek r. 2019

02.11.2017 - Adresy pro zasílání dat a přehled kontaktních pracovníků

14.06.2017 - Pomocný konsolidační přehled (14. 6. 2017)


archiv aktualit »

Číselníky

Soubor typu pdfSeznam ÚSC a DSO ORG 2018 - 6. 8. 2018(293,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČíselník Nástrojů CSÚIS (14. 1. 2019)(365,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsÚčelové znaky MF ČR - 17. 7. 2019(412 kB)stáhnout

Výkaznictví/PAP

Soubor typu .docxSchvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS(21,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docMetodická podpora pro registraci do CSÚIS(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc4.6.2010-Zjednodušený návod k registraci(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfUpozornění inbox(56,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProblematika vykazovaných skutečností v PAP(779,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPAP - P20, P21 a P22 - 19. 3. 2015(84,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn - k vyplňování části XI. a XII. výkazu Fin 2 - 12 M(134 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační křížové kontroly - (2. 3. 2016)(197,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika Křížových kontrol PAP a PKP pro rok 2017 (9. 1. 2017)(691,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 - Přehled vazeb KRK pro rok 2017 (9. 1. 2017)(58,7 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfInformace MF k zákonu č. 25/2017 Sb.(91,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika tvorby PAP s vyznačením změn - 2017 (9. 3. 2017)(523,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k Metodice tvorby PAP - 2017 - Partneři PAP(421,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k vybraným vnitrovýkazovým kontrolám v PAP a příloze v účetní závěrce (22. 3. 2018)(286,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí(356,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn k vyhlášce o sběru vybraných údajů (platný od 1.1.2019)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi k problematice PAP (10. 4. 2019)(408,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsKontrolní vazby - ÚSC (8. 7. 2019)(404,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxKontroly 8. 7. 2019(16,3 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu .pdfPřehled účetních jednotek - schvalující orgán - 28.12.2012(92,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákony č. 23, 24 a 25/2017 Sb.(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR č. 2/2017(262,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR č. 4/2017(191,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 272/2017 Sb. (sběr vybraných údajů-19.9.2017)(157,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřílohy č. 1-3 k vyhlášce č. 272/2017 Sb. (sběr vybraných údajů-19.9.2017)(24,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfMetodický pokyn k naplnění výkazu-vyhláška č. 272/2017 Sb.-19.9.2017(1011,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o účetnictví (4. 10. 2017)(767,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR 7/2017(162,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhlášky č. 396, 397, 398 (2017) - novely vyhlášek č. 312, č. 410 a č. 383 (2018)(451,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplně znění vyhlášky č. 220/2013 Sb. - 2018(137,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb. - 2018(281,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplně znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. - 2018(603,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(265,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(229,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(272,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(364,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(227,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(339,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. - 2018(668 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2a - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(437,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3a - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(629,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3b - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(201,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb. - 2018(585,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(629,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(440,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(440,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřílohy k vyhlášce č. 5/2014 Sb. - 2018(108 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 5/2014 Sb. - 2018(372,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - 2018(237,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání úč. knih - 2018(251,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřevodový můstek 2018 (ČÚS č. 702)(341,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 703 - Transfery - 2018(274,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky - 2018(250,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 705 - Rezervy - 2018(226,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřaz. pohledávek - 2018(252,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 707 - Zásoby - 2018(260,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - 2018(935,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Příloha - 2018(552,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 709 - Vlastní zdroje - 2018(325,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 710 - Dlouh. nehmotný maj. a dlouh. hmotný maj. - 2018(306,2 kB)stáhnout

Metodika účetnictví

Soubor typu pdfDoporučené analytiky pro ÚSC a DSO rok 2016 - (10. 5. 2016)(543,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka - změny ČÚS č. 703 a č. 704 (22. 4. 2016)(290,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - vyhláška o inventarizaci (6. 3. 2017)(258 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 708 (6. 3. 2017)(236,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 710 (6. 3. 2017)(229,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika účtování pro ÚSC - rok 2017 (17. 5. 2017)(615,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 709 (28. 12. 2017)(371,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi k PAP (11. 4. 2018)(416,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi zákon o účetnictví (11. 4. 2018)(567,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - k problematice konsolidace (12.7.2018)(458,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUrčení nástroje, zdroje a ÚZ (6. 8. 2018)(393,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní a rozpočtové zachycení transferů z MŠMT - 6. 3. 2019(357,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní a rozpočtové zachycení transferů z MF ČR (VPS) - 6. 3. 2019(223,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 701 (8. 4. 2019)(363,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - vyhláška č. 410/2009 Sb. (8. 4. 2019)(560,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 703 (8. 4. 2019)(419,5 kB)stáhnout

Informace ke konsolidaci státu

Soubor typu pdfKonsolidační vyhláška státu(714,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační manuál rok 2019(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 Seznam - kraj(159 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 Seznam - kraj(159,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 Seznam - město(164 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 Seznam - město(166,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 Seznam - DSO(152,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 6 PKP - přehled stavu položek(306,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 PKP - přehled majetkových účastí(150,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 PKP - přehled majetkových účastí (134,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 9 PKP - přehled stavu položek - ÚJ zahrnuté do konsolidace(420,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 10 PKP - vysvětlení významných částek(498,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 11 PKP - převodový můstek(337,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 12 PKP - převodový můstek(244,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků(257,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační příručka pro externí uživatele - verze 1.0(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka ke KRK a PKZ - verze 1.0(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro ÚJ předávající PKP - verze 3.0 - 2017(811,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka - příklad vyplnění PKP - verze 3.0 - 2017(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPracovní postup - registrace (14. 6. 2017)(605,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFormulář registrace (14. 6. 2017)(109,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSoučet (14. 6. 2017)(65,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVysvětlivky k výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů (12.2.2018)(174,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro vykazování majetku pořízeného z dotace v PKP - 2018(555,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled změn Výčtu konsolidovaných jednotek státu-2019-oproti-2018 (7.2.2019)(31,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2019 (7.2.2019)(1,2 MB)stáhnout


Poslední změna 25. 06. 2019 14:18:10

© Krajský úřad Olomouckého kraje