Telefonní kontakty, kontakty do volebních místností

Telefonní seznam do volebních místností je vytvořen pro území celého Olomouckého kraje a dále také podle správních obvodů pověřených obecních úřadů. V telefonním seznamu lze vyhledávat, lze jednotlivá data třídit a filtrovat.

Kontakt na Krajský úřad Olomouckého kraje v době hlasování:

585 508 612 - stálá služba
585 508 394 - stálá služba
724 058 917 - Ing. Garláthy
607 033 260 - Mgr. Koláčková

Kontakt na Ministerstvo vnitra České republiky v průběhu voleb:

974 817 361
974 817 377
974 817 378

Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje zajišťujících organizaci voleb:

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 534, 724 058 917
e-mail: p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, patro: 13p. kancelář: 1321

Mgr. Ľubica Koláčková

Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 449, 607 033 260
e-mail: l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RcO, patro: 13p. kancelář: 1321


Poslední změna 05. 10. 2016 10:34:19