Volby do zastupitelstev krajů - zápis o výsledku hlasování 2016

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje v roce 2016

Soubor typu pdfZápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje v roce 2016 (zdroj ČSÚ)(122,1 kB)stáhnout

PRÁVNÍ PŘEDPISY

  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy jsou dostupné na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz odkaz Vyhledávání v zákonech)

Soubor typu .pdfSměrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb(218,9 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1306


Poslední změna 09. 07. 2019 08:47:19