Stanoviska Ministerstva vnitra k otázkám voleb do zastupitelstev krajů


Poslední změna 09. 01. 2019 10:16:42

© Krajský úřad Olomouckého kraje