Rozhovor s Jaroslavem Miklem

Jaroslav Mikl koupil barokně-renesanční zámek ve Všechovicích na Přerovsku v roce 2006. Okouzlen stavbou a jejím okolím si přál opět uvést objekt do původní podoby se zachováním historických prvků. Po nezbytném stavebně historickém průzkumu započal s rekonstrukcí zámku a obnovou parku, nyní se věnuje především opravám interiérů. Co je na rekonstrukci památek nejtěžší, jak hodnotí spolupráci s památkáři a co by vzkázal těm, kteří stejně jako on zvažují koupi a opravu historického objektu? 

 

Mohl byste čtenářům památku krátce popsat?

Zámek Všechovice je barokně-renesanční zámek s empírovými prvky. V jeho dlouhé historii jsou zapsány významné osobnosti majitelů jako je Jan Jiskra s Brandýsa, Vok z Kravař či rod Jana staršího Želeckého z Počenic, který vlastnil zámek skoro 300 let.

 

Proč jste se rozhodl pořídit a začít opravovat zámek Všechovice?

Na zámek jsem se původně jel podívat pouze jako na výlet. Na první pohled jsem byl okouzlen nádhernou stavbou a jejím okolím a moc jsem si přál uvést tento skvost opět do původní podoby se zachováním historických prvků.

 

Jak dlouho zámek vlastníte, co se za tu dobu již povedlo a co Vás ještě čeká?

Zámek vlastním od roku 2006. Nejprve bylo nutné provést stavebně historický průzkum, připravit projekty a veškeré další náležitosti k opravě zámku a přilehlého parku. Nyní se z větší části věnujeme opravám interiérů, instalujeme například nové dřevěné podlahy či dveře s obložkami nebo restaurujeme původní dřevěný mobiliář.

 

Jak hodnotíte spolupráci s památkáři při rekonstrukci této památky?

Spolupráci s památkáři hodnotím velmi kladně, ať už na městském úřadě v Hranicích nebo na oddělení památkové péče Olomouckého kraje, který rekonstrukci zámku opakovaně podpořil.

 

Co bylo na celé věci nejtěžší? Co Vám naopak udělalo největší radost?

Nejtěžší na opravách jakýchkoliv památek je vždy sehnat kvalitní odborníky na konkrétní typy oprav, což se někdy povede a někdy ne. Na druhou stranu překážky jsou od toho, aby se překonávaly. O to větší radost potom nastává, když se věc podaří a vy víte, že bude sloužit spoustu let dalším generacím.

 

Jak sháníte finance na opravu? Jak hodnotíte spolupráci s Oddělením památkové péče Olomouckého kraje?

Se sháněním financí je to samozřejmě složité, jelikož se u památek jedná vždy o mnohonásobně větší částky než u běžných rekonstrukcí. Snažím se proto jít cestou vícezdrojového financování a kromě vlastních prostředků hledám různé možnosti podpory prostřednictvím dotací a dalších příspěvků. Jedním z přispěvatelů na rekonstrukci je také Olomoucký kraj. Kolegyně z oddělení památkové péče jsou vždy připraveny zkonzultovat jakoukoliv situaci nebo flexibilně vyřešit případný problém, a za to si jich velmi vážím.

 

Co byste doporučil lidem, kteří nad zakoupení a opravou kulturní památky také uvažují, na co je dobré si dát pozor?

Památka Vás úplně pohltí, a proto je důležité, aby k ní měl člověk opravdu vztah. Pokud člověk nemá k těmto věcem vztah, je lepší si koupit něco jiného a věnovat se úplně něčemu jinému, ale pokud cítíte, že to v sobě máte, budete odměněni pocitem, že jste přispěli k zachování něčeho, co by jinak zmizelo a už se nevrátilo.

Zámek Všechovice
Zámek Všechovice
Zámek Všechovice


Poslední změna 07. 12. 2022 09:31:23