Rozhovor s Davidem Valnerem

19. dubna 2023 byly v Moravském divadle Olomouc slavnostně vyhlášeni držitelé Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2022. Autorem letošní podoby cen je sklářský výtvarník a designér David Valner, majitel a zakladatel designérského ateliéru Valner Studio, který se nachází v centru Olomouce. David Valner pro ceny zvolil tvary vycházející z architektury budov, ve kterých se kultura odehrává, tedy divadel, muzeí a galerií napříč krajem. Autor objekty zpracoval zároveň funkčně, a to do podoby váz, takže výherci získali nejen sošku k vystavení, ale také praktickou věc. S Davidem Valnerem jsme si povídali nejen o jeho zdroji inspirace pro letošní ceny, ale také o celé jeho tvorbě a cestě za uměleckým vyjádřením v materiálu tak výjimečném, jako je právě sklo.

Proces vzniku a finální podoba cen pro laureáty za rok 2022
Proces vzniku a finální podoba cen pro laureáty za rok 2022
Proces vzniku a finální podoba cen pro laureáty za rok 2022
Proces vzniku a finální podoba cen pro laureáty za rok 2022
Proces vzniku a finální podoba cen pro laureáty za rok 2022
Proces vzniku a finální podoba cen pro laureáty za rok 2022

Jak jste se dostal k práci se sklem?

Pocházím ze sklářské rodiny, můj otec je sklář a majitel sklářského studia. Řemeslo tedy znám od dětství a sklo jsem považoval za něco normálního. Až na střední škole v Železném Brodě jsem postupně začal objevovat, že se od mala dívám na řemeslo opravdu výjimečné a začal ho blíže studovat. Po studiích už pak bylo logické začít pracovat s tímto materiálem a právě s technikami, které navazují na tradici z Vysočiny, odkud pocházím. O nich jsem věděl nejvíce.

 

Byl jste osloven ke spolupráci na Cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, jak jste ztvárnění cen pojal? Z čeho design vychází?

Jako jednotící prvek pro propojení kultury Olomouckého kraje jsem si vybral budovy, ve kterých se kultura odehrává. Hlavním koncepčním prvkem pro tvary cen se tedy stává architektura budov divadel, muzeí a galerií napříč krajem. Proces hledání tvarů spočívá ve fotografiích nebo skicách detailů architektury z různých úhlů. Z těchto fragmentů si následně obtahuji některé konkrétní výrazné linie, které se stávají prvotním základem budoucího tvaru samotné ceny. Křivky, které si zaznamenám, následně rotuji podle středové osy do trojrozměrného objektu, nebo-li do konkrétního tvaru samotné budoucí ceny. Z mnoha těchto tvarů, které jsem posbíral při cestách po Olomouckém kraji, následně vyberu tři, které se budou realizovat. Vybrané tvary musí splňovat tři kritéria - estetická, praktická a technologická.

Pro narušení určité tvrdosti a svázanosti architektury budu cenám do kontrastu dodávat také organicky a náhodně tvarované prvky, jejichž symbolika naznačuje nevázanost kultury a kreativitu jednotlivých aktérů. I v barokním, klasicistním nebo modernistickém domě se dnes mohou odehrávat veskrze současné hry, partitury, performance nebo výstavy.

Vzhledem k tomu, že primárním materiálem, se kterým pracuji, je ručně vyráběné hutní sklo, i tyto ceny budou zpracovány z tohoto materiálu a stejnou technikou. Pro dosažení určité výtvarné aktuálnosti a zároveň pro udržení kontinuity s vlastní tvorbou jsem se rozhodl nevázat se příliš umírněnou barevností, ale naopak vytvořit hravou skupinku cen, která je každá jedinečným originálem. Kolekce cen tak bude fungovat jako celek, stejně tak bude i každý kus originálem sám za sebe. Zároveň ceny zpracuji jako funkční objekty, vázy, které je možné používat. Nemusí se tedy stát soškou na polici, ale budou mít potenciál stát se funkčním a výrazným prvkem interiéru jednotlivých výherců.

Příprava na tvorbu Cen Olomouckého kraje
Příprava na tvorbu Cen Olomouckého kraje
Příprava na tvorbu Cen Olomouckého kraje
Příprava na tvorbu Cen Olomouckého kraje
Příprava na tvorbu Cen Olomouckého kraje
Příprava na tvorbu Cen Olomouckého kraje

Čemu se věnujete ve své běžné tvorbě? Kde hledáte inspiraci?

Navrhuji a vytvářím užitné doplňky do interiérů, jako jsou vázy, mísy, objekty nebo stolky. Všeobecně se moje výrobky pohybují na hraně mezi tím co je ještě užitné a co je už pouze dekorativním objektem. Obstát by moje objekty měly ideálně jak co do funkce, tak i jako dostatečně výrazné, samy o sobě nosné, objekty do interiéru. Ispirace přichází z přírody, interpretace mojí každodenní reality nebo ze sklářského řemesla samotného.

 

Kde mohou zájemci vidět nebo koupit Vaše díla?

V Olomouci mohou zájemci vidět moje objekty v obchodě studia Mimokolektiv (Ztracená 32) nebo se zastavit k mám do ateliéru. V Praze pak třeba v Kunsthalle nebo Nook Art Studiu. Většina obchodů nebo galerií, které mě zastupují nebo moje díla přeprodávají, jsou ale spíše v zahraničí.

 

Máte ateliér v centru Olomouce. Jaký máte k městu vztah?

V Olomouci jsem se ani nenarodil, ani jsem tu nestudoval. Krásy, kulturu a okolí tohoto města poznávám až posledních pět let, odkdy tu s mojí manželkou, která z Olomouce naopak pochází, bydlíme. Do Olomouce jsem se tedy přiženil.

 

Co Vás na práci sklářského designéra nejvíc baví a co je na ní naopak nejtěžší?

Nejvíce mě baví tvorba nových produktů. Ani ne tak samotné navrhování, jako spíš proces výroby prvních vzorků ve sklárně. Sklo je úžasný materiál, ale také velice nepoddajný a překvapivým způsobem nám vždy dokáže při tvorbě něčeho nového pořádně "zatopit". Baví mě právě to aplikování různých postupů při výrobě pro dosažení kýženého výsledku. Ten je díky tomu často poměrně vzdálený mému původnímu kresebnému návrhu. Nutno podotknout, že to je často pro samotný objekt velice dobře. Velmi zábavné je pak také hotové produkty fotit pro marketing. Jednotnou fotografickou identitu našeho ateliéru kompletně vytváří moje žena Tereza. Ta je skvělá fotografka a realizace jejích neotřelých nápadů kompozic, třeba někde v lese, je opravdu velice záživná. Nejtěžší je pak asi následně produkty prodat, což ve výsledku zabere 90% času stráveného ve studiu nebo na jednáních.

Tvorba D. Valnera
Tvorba D. Valnera
Tvorba D. Valnera
Tvorba D. Valnera
Tvorba D. Valnera
Tvorba D. Valnera

David Valner (*1990)

Je absolventem ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Baťi ve Zlíně (vedoucí ateliéru doc. MgA. Petr Stanický, MFA), následně ateliéru Interaktivní média na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (vedoucí ateliéru Mgr.A. Pavel Kopřiva, Ph.D.) a zkušenosti nabíral také na studijní stáži v sochařském ateliéru na turecké Mimar Sinan University, Istanbul. David Valner je majitelem a zakladatelem designérského ateliéru Valner Studio. Skleněné umělecké objekty autora jsou k vidění například ve stálých sbírkách Umeleckoprůmyslového muzea v Praze, německém Ernsting Stiftung Alter Hof Herding Glassmuseum, Coesfeld, Muzea Železný Brod nebo v mnoha soukromých sbírkách doma i ve světě.

V současné době se David Valner více věnuje návrhářské činnosti. Hlavním materiálem je pro autora ručně tvarované hutní sklo. Původně tekutému materiálu nechává záměrně volnost v jeho přirozeném tvarování. Většinou používá minimálně forem, proto vznikají užité objekty sice v sériích, ale každý jednotlivý kus je jedinečným originálem. Jakékoliv tvarové vychýlení od původního vzorku, případně “chybu” ve sklovině oslavuje jako jasný důkaz ruční práce sklářských mistrů a oddělení řemeslné výroby od masové strojní produkce. Témata hledá převážně v přírodě, ale také podobně jako u volných instalací ve vlastní každodenní realitě a neméně pak v řemesle samotném.

 

David Valner Studio

Je ateliér v centru Olomouce, který se zaměřuje na tvorbu originálních užitných předmětů a uměleckých objektů ze skla, zpracovaných tradičními sklářskými technikami, v úzké spolupráci s rodinným sklářským ateliérem na Vysočině. Důležitými aspekty tvorby jsou důraz na nosnou myšlenku jednotlivých kolekcí, odkaz ke sklářské tradici regionu, kvalitní řemeslné zpracování, dokonalá znalost tradiční technologie a nadčasová umělecká hodnota jednotlivých předmětů.

Kolekce výrobků studia prodávají galerie a obchody doma i ve světě. V USA je to například galerie The Future Perfect v San Francisku, obchody The Webster v New Yorku a Los Angeles nebo Paris Underground v Aspenu. V Evropě například galerie Rossany Orlandi v Miláně, showroom interiérové designérky Fiony Barratt-Campbell v Londýně, studio Nook Art a design shop Kunsthalle v Praze, showroom Mimokolektiv v Olomouci a další obchody ve Švýcarsku, Holandsku nebo Belgii. Nové spolupráce se taky rodí v Šanghaji a Hong Kongu a realizovány byly tři projekty pro soukromé vily v Dubaji a Dillí.

www.valner.cz

www.instagram.com/valner.studio

Fotografie: Tereza Valnerová

 


Poslední změna 20. 04. 2023 15:32:25