dotační program

Kontakt

Mgr. Zuzana Starostová
protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116


Poslední změna 31. 08. 2018 11:55:34

© Krajský úřad Olomouckého kraje