dotační program

Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017

 

Rada Olomouckého kraje a Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválily dne 2. 6. a 19. 6. 2017 poskytnutí dotací v rámci Programu pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017.

Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 zahrnuje 4 dotační tituly:

Dotační titul 1: Kontaktní a poradenské služby

Dotační titul 2: Terénní programy pro problémové uživatele jiných návykových látek a osoby na nich závislé

Dotační titul 3: Ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách

Dotační titul 4: Programy následné péče, které zajišťují poskytovatelé zdravotních služeb a jiná zařízení; obsahují soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet podmínky abstinence

Pro dotační program byla z rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněna částka v celkové výši 3 000 000 Kč.

V rámci dotačního programu bylo podpořeno 15 žádostí služeb působících v oblasti sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji.

Soubor typu xlsdt-1-kps-2017.xls(1022,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsdt-2-tp-2017.xls(1023,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsdt-3-al-2017.xls(1022 kB)stáhnout
Soubor typu xlsdt-4-prog-nasl-pece-2017.xls(1019,5 kB)stáhnout

Kontakt

Mgr. Zuzana Starostová
protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575        z.starostova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116


Poslední změna 04. 10. 2017 09:55:38

© Krajský úřad Olomouckého kraje