Prostějovské hanácké slavnosti (XXXV. ročník)

První tzv. Hanácké slavnosti (které své kořeny nacházejí ve více než třistaleté tradici prostějovských poutí s lidovými jarmarky) se uskutečnily v roce 1983 v Kolářových sadech z podnětu prostějovských folklórních nadšenců. A zejména mnoho nadšenců v krojích, lidových muzikantů, kteří ve svém volném čase, v tělocvičnách a vesnických sálech tvořili pro svoji radost a potěšení, se stalo přirozenými nositeli lidových tradic hanáckého regionu, které chtěli veřejně prezentovat. Není žádným tajemstvím, že první myšlenky o uspořádání Hanáckých slavností byli i vyjádřením přirozené nechuti proti Okresní mírové slavnosti, každoročně pořádané na oslavu úrodné sklizně.

Z poutě se postupem času staly Prostějovské hanácké slavnosti – dnes největší městská folklorní slavnost, kterou navštíví každým rokem na 15 – 20 tisíc návštěvníků. Jsou pořádány u příležitosti svátku kostela Povýšení svatého Kříže, který připadá na 14. září.

Tradiční hodový jarmark s bohatým občerstvením, výrobky z dílen mistrů lidového uměleckého řemesla, jenž svým významem zdobí Olomoucký kraj, právem patří mezi největší a kvalitativně nejlepší lidové jarmarky v rámci členských festivalů Folklorního sdružení České republiky.

zobrazit web »

Hlasování bylo ukončeno

Prostějovské hanácké slavnosti (XXXV. ročník)
Prostějovské hanácké slavnosti (XXXV. ročník)
Prostějovské hanácké slavnosti (XXXV. ročník)
© Krajský úřad Olomouckého kraje