Cena veřejnosti v kultuře za rok 2017 - HLASUJTE

01. 03. 2018

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2017

Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2017

Olomoucký kraj každoročně uděluje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. I v letošním roce kraj připravil zvláštní kategorii těchto cen určenou přímo občanům. Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2017 je tedy jediná kategorie, ve které o udělení ceny nerozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje, ale přímo široká veřejnost svým hlasováním.

Hlasování v anketě probíhá od 1. 3. 2018 a bude ukončeno 31. 3. 2018 ve 24:00 hod.

Vyberte jednu z možností

Středověká slavnost 750 (město Jeseník)

Rok 2017 byl významným historickým mezníkem v dějinách města Jeseníku. Oslavu 750 let města Jeseníku doprovázela pestrá kulturně-společenská nabídka v průběhu celého roku.

Základní umělecká škola Jeseník

ZUŠ Jeseník je navržena na ocenění za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání a za dlouholetou propagaci kultury a umění jesenického regionu a Olomouckého kraje nejen v domácím prostředí, ale i v rámci ČR a zahraničí.

Pěvecký sbor Cantabile Hranice

Historie sboru vede do roku 1998, postupně se vytvořil do dnešní podoby, kdy má tři oddělení, dětskou přípravku Cantabilka, Dětský pěvecký sbor Cantabile a Komorní sbor Cantabile.

Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc

Na Základní umělecké škole působí Pěvecký sbor CAMPANELLA Olomouc, který oslavil v roce 2017 již padesát let své existence.

Prostějovské hanácké slavnosti (XXXV. ročník)

První tzv. Hanácké slavnosti (které své kořeny nacházejí ve více než třistaleté tradici prostějovských poutí s lidovými jarmarky) se uskutečnily v roce 1983 v Kolářových sadech z podnětu prostějovských folklórních nadšenců.

POP NOTA 2017 Hudební soutěž dětských interpretů

Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranice IV – Drahotuše pořádala v loňském roce již 20. jubilejní ročník soutěže mladých hudebních talentů od 6 do 18 let z celého Olomouckého kraje POP NOTA 2017.

Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu

Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu pořádaný od roku 1993, se každoročně od září do listopadu koná především v Javorníku a Jeseníku a v okolí těchto měst.

Dechový orchestr ZUŠ V. Ambrose Prostějov

Vznikl v září 2003 a navázal na tradici malého dechového orchestru, který působil na hudební škole od r. 1979.

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc je obsahově spjat s bohatou duchovní i hudební tradici metropole střední Moravy, věnuje se téměř výhradně duchovní hudbě a je již od roku 1994, vždy na přelomu září a října, jednou z nejvýznamnějších přehlídek na tomto hudební poli v Česku.

Divadlo Hanácké obce Prostějov

Toto amatérské divadlo bylo založeno už roku 1927 a v prosinci 2017 oslavilo neuvěřitelných 90 let své nepřetržité činnosti.

PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění

Přehlídka filmové animace a současného umění je nejstarším a nejprogresivnějším festivalem věnujícím se fenoménu animace v České republice.


Poslední změna 28. 02. 2018 07:14:08

© Krajský úřad Olomouckého kraje