Program na podporu aktivit 2021

Aktuální dotační programy:

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2021

Dotační titul 1 - Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy

Dotační titul 2 - Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství.

 

Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 250 000 Kč, z toho

na dotační titul 1 je určena částka 250 000,- Kč.

na dotační titul 2 je určena částka 2 000 000,- Kč.

 

Přehled schválených dotací dle usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 31. 5. 2021.

 

 

 

Soubor typu xlsxVyhodnocení žádostí - Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2021(39,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVyhodnocení žádostí - Záchranné stanice pro handicapované živočichy(12,2 kB)stáhnout

Kontakty

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712


Poslední změna 14. 07. 2021 07:12:08